นาระ → Saratoku Ryokan

出發時間:
13:34 11/24, 2020
cancel
 1. 1
  14:45 - 17:41
  2h 56min JPY 2,350 3 次轉乘
  cancel cancel
  นาระ
  車站
  timetable 時間表
  14:45
  15:00
  王寺
  車站
  timetable 時間表
  15:10
  15:45
  吉野口
  車站
  timetable 時間表
  15:48
  16:01
  下市口
  車站
  16:01
  16:06
  下市口站
  下市口駅
  公車站
  16:20
  17:38
  洞川溫泉
  洞川温泉
  公車站
  17:38
  17:41
 2. 2
  14:37 - 17:41
  3h 4min JPY 2,620 2 次轉乘
  cancel cancel
  นาระ
  車站
  timetable 時間表
  14:37
  15:12
  畝傍
  車站
  15:12
  15:21
  大和八木站(南)
  大和八木駅〔南〕
  公車站
  15:21
  16:07
  岡崎町(奈良縣)
  岡崎町(奈良県)
  公車站
  16:13
  17:38
  洞川溫泉
  洞川温泉
  公車站
  17:38
  17:41
 3. 3
  14:37 - 17:41
  3h 4min JPY 2,620 2 次轉乘
  cancel cancel
  นาระ
  車站
  timetable 時間表
  14:37
  15:12
  畝傍
  車站
  15:12
  15:21
  大和八木站(南)
  大和八木駅〔南〕
  公車站
  15:21
  16:07
  岡崎町(奈良縣)
  岡崎町(奈良県)
  公車站
  16:21
  17:38
  洞川溫泉
  洞川温泉
  公車站
  17:38
  17:41
 4. 4
  14:37 - 17:41
  3h 4min JPY 2,250 3 次轉乘
  cancel cancel
  นาระ
  車站
  timetable 時間表
  14:37
  15:12
  畝傍
  車站
  15:12
  15:21
  八木西口
  車站
  東口
  timetable 時間表
  15:21
  15:25
  橿原神宮前
  車站
  timetable 時間表
  15:30
  16:01
  下市口
  車站
  16:01
  16:06
  下市口站
  下市口駅
  公車站
  16:20
  17:38
  洞川溫泉
  洞川温泉
  公車站
  17:38
  17:41
 5. 5
  13:34 - 15:18
  1h 44min JPY 22,920
  cancel cancel
  นาระ
  13:34
  15:18
zoom bar parts