นาระ → AKIZU NO GARTEN

出發時間:
00:25 12/02, 2020
cancel
 1. 1
  04:50 - 10:42
  5h 52min JPY 3,410 2 次轉乘
  cancel cancel
  นาระ
  車站
  timetable 時間表
  04:50
  05:36
  天王寺
  車站
  timetable 時間表
  06:06
  07:55
  和歌山
  車站
  timetable 時間表
  08:06
  09:51
  紀伊田邊
  紀伊田辺
  車站
  09:51
  10:42
 2. 2
  07:09 - 10:48
  3h 39min JPY 5,170 1 次轉乘
  cancel cancel
  นาระ
  車站
  timetable 時間表
  07:09
  07:48
  天王寺
  車站
  timetable 時間表
  07:59
  09:57
  紀伊田邊
  紀伊田辺
  車站
  09:57
  10:48
 3. 3
  09:07 - 12:09
  3h 2min JPY 5,460 2 次轉乘
  cancel cancel
  นาระ
  車站
  timetable 時間表
  09:07
  09:41
  天王寺
  車站
  timetable 時間表
  09:49
  11:45
  紀伊田邊
  紀伊田辺
  車站
  11:45
  11:48
  紀伊田邊站
  紀伊田辺駅
  公車站
  11:55
  12:06
  上秋津
  公車站
  12:06
  12:09
 4. 4
  07:41 - 12:09
  4h 28min JPY 3,700 4 次轉乘
  cancel cancel
  นาระ
  車站
  timetable 時間表
  07:41
  08:17
  天王寺
  車站
  timetable 時間表
  08:25
  09:43
  和歌山
  車站
  timetable 時間表
  09:51
  10:58
  御坊
  車站
  timetable 時間表
  11:03
  11:51
  紀伊田邊
  紀伊田辺
  車站
  11:51
  11:54
  紀伊田邊站
  紀伊田辺駅
  公車站
  11:55
  12:06
  上秋津
  公車站
  12:06
  12:09
 5. 5
  00:25 - 03:18
  2h 53min JPY 77,190
  cancel cancel
  นาระ
  00:25
  03:18
zoom bar parts