นาระ → โรงพยาบาลทาเกดะอิชิไค

出發時間:
05:42 05/25, 2022
cancel
 1. 1
  05:58 - 12:01
  6h 3min JPY 24,950 4 次轉乘
  cancel cancel
  นาระ
  車站
  timetable 時間表
  05:58
  06:32
  天王寺
  車站
  南口
  06:32
  06:37
  阿部野橋
  あべの橋
  公車站
  06:40
  07:10
  大阪國際機場(南候機樓)
  大阪国際空港〔南ターミナル〕
  公車站
  07:10
  07:16
  大阪機場
  大阪空港[伊丹]
  機場
  timetable 時間表
  07:50
  08:50
  大分機場
  大分空港
  機場
  08:55
  08:56
  大分機場(巴士)
  大分空港(バス)
  公車站
  1・2番のりば
  09:00
  10:07
  大分站前
  大分駅前
  公車站
  降車専用
  10:07
  10:11
  要町
  要町[大分駅高速バスのりば]
  公車站
  10:39
  11:50
  竹田玉來
  竹田玉来
  公車站
  11:50
  12:01
 2. 2
  05:58 - 12:05
  6h 7min JPY 25,100 5 次轉乘
  cancel cancel
  นาระ
  車站
  timetable 時間表
  05:58
  06:32
  天王寺
  車站
  南口
  06:32
  06:37
  阿部野橋
  あべの橋
  公車站
  06:40
  07:10
  大阪國際機場(南候機樓)
  大阪国際空港〔南ターミナル〕
  公車站
  07:10
  07:16
  大阪機場
  大阪空港[伊丹]
  機場
  timetable 時間表
  07:50
  08:50
  大分機場
  大分空港
  機場
  08:55
  08:56
  大分機場(巴士)
  大分空港(バス)
  公車站
  1・2番のりば
  09:00
  10:07
  大分站前
  大分駅前
  公車站
  降車専用
  10:07
  10:11
  要町
  要町[大分駅高速バスのりば]
  公車站
  10:39
  11:50
  竹田玉來
  竹田玉来
  公車站
  11:55
  12:00
  竹田營業所
  竹田営業所
  公車站
  12:00
  12:05
 3. 3
  07:17 - 13:30
  6h 13min JPY 29,690 2 次轉乘
  cancel cancel
  นาระ
  車站
  東口
  07:17
  07:20
  JR奈良站
  JR奈良駅
  公車站
  4番のりば
  07:20
  08:50
  大阪國際機場(南候機樓)
  大阪国際空港〔南ターミナル〕
  公車站
  08:50
  08:56
  大阪機場
  大阪空港[伊丹]
  機場
  timetable 時間表
  09:35
  10:45
  熊本機場
  熊本空港
  機場
  10:50
  10:53
  阿穌Kumamoto機場國內線候機樓
  阿蘇くまもと空港国内線ターミナル
  公車站
  3番のりば
  11:18
  13:19
  竹田玉來
  竹田玉来
  公車站
  13:19
  13:30
 4. 4
  07:06 - 14:11
  7h 5min JPY 18,420 3 次轉乘
  cancel cancel
  นาระ
  車站
  timetable 時間表
  07:06
  直達車
  待在同一台車上
  久寶寺
  久宝寺
  車站
  08:04
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  08:18
  10:29
  小倉(福岡縣)
  小倉(福岡県)
  車站
  timetable 時間表
  10:39
  12:00
  大分
  車站
  timetable 時間表
  12:33
  13:46
  豐後竹田
  豊後竹田
  車站
  13:46
  14:11
 5. 5
  05:42 - 14:58
  9h 16min JPY 268,680
  cancel cancel
  นาระ
  05:42
  14:58
zoom bar parts