นาระ → อามาคุสะไคเซนคูระ โดลฟินวัตชิ่ง

出發時間:
22:01 08/02, 2021
cancel
 1. 1
  00:00 - 11:53
  11h 53min JPY 35,630 4 次轉乘
  cancel cancel
  นาระ
  車站
  timetable 時間表
  00:00
  00:16
  王寺
  車站
  timetable 時間表
  04:36
  05:06
  天王寺
  車站
  timetable 時間表
  05:25
  06:09
  關西機場
  関西空港
  機場
  timetable 時間表
  07:00
  08:15
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  08:50
  09:25
  天草機場
  天草空港
  機場
  09:30
  11:53
 2. 2
  00:00 - 13:24
  13h 24min JPY 21,640 7 次轉乘
  cancel cancel
  นาระ
  車站
  timetable 時間表
  00:00
  00:16
  王寺
  車站
  timetable 時間表
  04:36
  05:11
  新今宮
  車站
  timetable 時間表
  05:12
  05:29
  大阪
  車站
  timetable 時間表
  05:39
  05:43
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  06:00
  09:02
  熊本
  車站
  timetable 時間表
  09:12
  09:25
  宇土
  車站
  東口
  09:25
  09:27
  宇土站[東口]
  宇土駅[東口]
  公車站
  10:03
  12:04
  本渡巴士中心
  本渡バスセンター
  公車站
  4番のりば
  12:04
  12:07
  本渡巴士中心
  本渡バスセンター
  公車站
  1番のりば
  12:35
  13:00
  立石[鬼池]
  立石[鬼池]
  公車站
  13:00
  13:24
 3. 3
  23:00 - 13:24
  14h 24min JPY 21,930 4 次轉乘
  cancel cancel
  นาระ
  車站
  timetable 時間表
  23:00
  23:46
  天王寺
  車站
  timetable 時間表
  00:03
  00:27
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  06:00
  09:02
  熊本
  車站
  白川口
  09:02
  09:07
  熊本駅前(バス)
  公車站
  5番のりば
  09:38
  12:04
  本渡巴士中心
  本渡バスセンター
  公車站
  4番のりば
  12:04
  12:07
  本渡巴士中心
  本渡バスセンター
  公車站
  1番のりば
  12:35
  13:00
  立石[鬼池]
  立石[鬼池]
  公車站
  13:00
  13:24
 4. 4
  22:28 - 13:24
  14h 56min JPY 21,640 5 次轉乘
  cancel cancel
  นาระ
  車站
  timetable 時間表
  22:28
  23:35
  京都
  車站
  timetable 時間表
  23:58
  00:40
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  06:00
  09:02
  熊本
  車站
  timetable 時間表
  09:12
  09:25
  宇土
  車站
  東口
  09:25
  09:27
  宇土站[東口]
  宇土駅[東口]
  公車站
  10:03
  12:04
  本渡巴士中心
  本渡バスセンター
  公車站
  4番のりば
  12:04
  12:07
  本渡巴士中心
  本渡バスセンター
  公車站
  1番のりば
  12:35
  13:00
  立石[鬼池]
  立石[鬼池]
  公車站
  13:00
  13:24
 5. 5
  22:01 - 08:29
  10h 28min JPY 361,270
  cancel cancel
  นาระ
  22:01
  08:29
zoom bar parts