โทคุชิมะ → ฮามะโอสึ A-Qus

出發時間:
12:04 11/27, 2020
cancel
 1. 1
  12:25 - 15:37
  3h 12min JPY 6,840 3 次轉乘
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  車站
  12:25
  12:30
  德島站
  徳島駅
  公車站
  1番のりば
  12:30
  13:51
  高速舞子
  公車站
  13:51
  14:02
  舞子
  車站
  北口
  timetable 時間表
  14:04
  14:13
  西明石
  車站
  timetable 時間表
  14:24
  15:02
  京都
  車站
  timetable 時間表
  15:15
  15:24
  大津
  車站
  北口
  15:24
  15:37
 2. 2
  12:25 - 15:52
  3h 27min JPY 5,080 2 次轉乘
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  車站
  12:25
  12:30
  德島站
  徳島駅
  公車站
  1番のりば
  12:30
  13:51
  高速舞子
  公車站
  13:51
  14:02
  舞子
  車站
  北口
  timetable 時間表
  14:10
  14:33
  三之宮(JR)
  三ノ宮(JR)
  車站
  timetable 時間表
  14:37
  15:39
  大津
  車站
  北口
  15:39
  15:52
 3. 3
  12:25 - 15:59
  3h 34min JPY 5,080 1 次轉乘
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  車站
  12:25
  12:30
  德島站
  徳島駅
  公車站
  1番のりば
  12:30
  13:51
  高速舞子
  公車站
  13:51
  14:02
  舞子
  車站
  北口
  timetable 時間表
  14:03
  15:46
  大津
  車站
  北口
  15:46
  15:59
 4. 4
  12:25 - 16:01
  3h 36min JPY 5,290 2 次轉乘
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  車站
  12:25
  12:30
  德島站
  徳島駅
  公車站
  1番のりば
  12:30
  13:51
  高速舞子
  公車站
  13:51
  14:02
  舞子
  車站
  北口
  timetable 時間表
  14:03
  15:46
  大津
  車站
  北口
  15:46
  15:48
  大津站(滋賀縣)
  大津駅(滋賀県)
  公車站
  15:53
  15:56
  濱町(滋賀縣)
  浜町(滋賀県)
  公車站
  15:56
  16:01
 5. 5
  12:04 - 14:44
  2h 40min JPY 62,060
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  12:04
  14:44
zoom bar parts