โทคุชิมะ → ร้านน้ำแข็งไส คาวางุจิ

出發時間:
13:15 09/19, 2020
cancel
 1. 1
  13:55 - 20:49
  6h 54min JPY 13,390 4 次轉乘
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  車站
  13:55
  14:00
  德島站
  徳島駅
  公車站
  2番のりば
  14:00
  15:58
  新神戶站
  新神戸駅
  公車站
  15:58
  16:07
  新神戶
  新神戸
  車站
  timetable 時間表
  16:10
  17:13
  名古屋
  車站
  timetable 時間表
  17:38
  18:04
  豐橋
  豊橋
  車站
  東口
  18:04
  18:14
  新豐橋
  新豊橋
  車站
  timetable 時間表
  18:15
  18:50
  三河田原
  車站
  18:50
  18:53
  田原站前
  田原駅前
  公車站
  18:58
  19:38
  堀切(愛知縣)
  堀切(愛知県)
  公車站
  19:38
  20:49
 2. 2
  13:26 - 20:49
  7h 23min JPY 13,390 4 次轉乘
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  車站
  13:26
  13:30
  德島站
  徳島駅
  公車站
  13:30
  15:30
  全日空皇冠假日神戶(新神戶)
  ANAクラウンプラザ神戸〔新神戸〕
  公車站
  15:30
  15:39
  新神戶
  新神戸
  車站
  timetable 時間表
  15:43
  16:47
  名古屋
  車站
  timetable 時間表
  17:00
  17:56
  豐橋
  豊橋
  車站
  東口
  17:56
  18:04
  新豐橋
  新豊橋
  車站
  timetable 時間表
  18:15
  18:50
  三河田原
  車站
  18:50
  18:53
  田原站前
  田原駅前
  公車站
  18:58
  19:38
  堀切(愛知縣)
  堀切(愛知県)
  公車站
  19:38
  20:49
 3. 3
  13:25 - 20:49
  7h 24min JPY 12,260 5 次轉乘
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  車站
  13:25
  13:30
  德島站
  徳島駅
  公車站
  1番のりば
  13:30
  14:51
  高速舞子
  公車站
  14:51
  15:02
  舞子
  車站
  北口
  timetable 時間表
  15:03
  15:57
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  16:09
  16:58
  名古屋
  車站
  廣小路口
  16:58
  17:12
  名鐵名古屋
  名鉄名古屋
  車站
  西檢票口
  timetable 時間表
  17:18
  18:07
  豐橋
  豊橋
  車站
  東口
  18:07
  18:13
  新豐橋
  新豊橋
  車站
  timetable 時間表
  18:15
  18:50
  三河田原
  車站
  18:50
  18:53
  田原站前
  田原駅前
  公車站
  18:58
  19:38
  堀切(愛知縣)
  堀切(愛知県)
  公車站
  19:38
  20:49
 4. 4
  13:25 - 20:49
  7h 24min JPY 13,900 5 次轉乘
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  車站
  13:25
  13:30
  德島站
  徳島駅
  公車站
  1番のりば
  13:30
  14:51
  高速舞子
  公車站
  14:51
  15:02
  舞子
  車站
  北口
  timetable 時間表
  15:04
  15:13
  西明石
  車站
  timetable 時間表
  15:24
  16:42
  名古屋
  車站
  廣小路口
  16:42
  16:56
  名鐵名古屋
  名鉄名古屋
  車站
  西檢票口
  timetable 時間表
  17:03
  17:56
  豐橋
  豊橋
  車站
  東口
  17:56
  18:02
  新豐橋
  新豊橋
  車站
  timetable 時間表
  18:15
  18:50
  三河田原
  車站
  18:50
  18:53
  田原站前
  田原駅前
  公車站
  18:58
  19:38
  堀切(愛知縣)
  堀切(愛知県)
  公車站
  19:38
  20:49
 5. 5
  13:15 - 19:06
  5h 51min JPY 148,340
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  13:15
  19:06
zoom bar parts