โทคุชิมะ → โยชิโนยะ200โกเซ็นอิอิซูกะ

出發時間:
13:34 11/30, 2020
cancel
 1. 1
  14:27 - 19:58
  5h 31min JPY 16,090 4 次轉乘
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  車站
  timetable 時間表
  14:27
  15:31
  高松(香川縣)
  高松(香川県)
  車站
  timetable 時間表
  15:40
  16:32
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  16:52
  18:34
  博多
  車站
  timetable 時間表
  18:43
  18:46
  中洲川端
  車站
  3號口
  18:46
  18:53
  中洲
  中洲(福岡県)
  公車站
  18:56
  19:41
  堀池
  公車站
  19:41
  19:58
 2. 2
  14:27 - 20:00
  5h 33min JPY 16,090 4 次轉乘
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  車站
  timetable 時間表
  14:27
  15:31
  高松(香川縣)
  高松(香川県)
  車站
  timetable 時間表
  15:40
  16:32
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  16:48
  18:30
  博多
  車站
  timetable 時間表
  18:43
  18:46
  中洲川端
  車站
  3號口
  18:46
  18:53
  中洲
  中洲(福岡県)
  公車站
  19:07
  19:56
  穂波
  穂波(バス)
  公車站
  19:56
  20:00
 3. 3
  14:27 - 20:00
  5h 33min JPY 16,080 4 次轉乘
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  車站
  timetable 時間表
  14:27
  15:31
  高松(香川縣)
  高松(香川県)
  車站
  timetable 時間表
  15:40
  16:32
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  16:48
  18:30
  博多
  車站
  博多口
  18:30
  18:38
  博多巴士總站(博多站)
  博多バスターミナル〔博多駅〕
  公車站
  1F12番のりば
  18:38
  19:25
  篠栗北
  公車站
  19:31
  19:56
  穂波
  穂波(バス)
  公車站
  19:56
  20:00
 4. 4
  14:27 - 20:06
  5h 39min JPY 15,560 4 次轉乘
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  車站
  timetable 時間表
  14:27
  15:31
  高松(香川縣)
  高松(香川県)
  車站
  timetable 時間表
  15:40
  16:32
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  16:52
  18:34
  博多
  車站
  timetable 時間表
  19:01
  直達車
  待在同一台車上
  桂川(福岡縣)
  桂川(福岡県)
  車站
  19:43
  新飯塚
  車站
  西口
  19:43
  19:47
  新飯塚站
  新飯塚駅
  公車站
  19:51
  20:02
  穂波
  穂波(バス)
  公車站
  20:02
  20:06
 5. 5
  13:34 - 20:03
  6h 29min JPY 151,740
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  13:34
  20:03
zoom bar parts