โทคุชิมะ → ร้านอิโตชิมะคุราชิ X โคโคโนะกิ

出發時間:
14:15 09/25, 2020
cancel
 1. 1
  14:27 - 19:34
  5h 7min JPY 15,590 3 次轉乘
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  車站
  timetable 時間表
  14:27
  15:31
  高松(香川縣)
  高松(香川県)
  車站
  timetable 時間表
  15:40
  16:32
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  16:48
  18:30
  博多
  車站
  博多口
  18:30
  18:38
  博多巴士總站(博多站)
  博多バスターミナル〔博多駅〕
  公車站
  18:38
  19:32
  前原(福岡縣)
  前原(福岡県)
  公車站
  19:32
  19:34
 2. 2
  14:27 - 19:34
  5h 7min JPY 15,800 4 次轉乘
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  車站
  timetable 時間表
  14:27
  15:31
  高松(香川縣)
  高松(香川県)
  車站
  timetable 時間表
  15:40
  16:32
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  16:52
  18:34
  博多
  車站
  timetable 時間表
  18:43
  18:49
  天神
  車站
  4號口
  18:49
  18:54
  天神三丁目(福岡縣)
  天神三丁目(福岡県)
  公車站
  18:54
  19:32
  前原(福岡縣)
  前原(福岡県)
  公車站
  19:32
  19:34
 3. 3
  14:27 - 19:39
  5h 12min JPY 15,520 3 次轉乘
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  車站
  timetable 時間表
  14:27
  15:31
  高松(香川縣)
  高松(香川県)
  車站
  timetable 時間表
  15:40
  16:32
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  16:48
  18:30
  博多
  車站
  timetable 時間表
  18:50
  直達車
  待在同一台車上
  姪濱Store前
  姪浜
  車站
  19:32
  筑前前原
  車站
  北口
  19:32
  19:39
 4. 4
  14:27 - 19:39
  5h 12min JPY 15,520 4 次轉乘
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  車站
  timetable 時間表
  14:27
  15:31
  高松(香川縣)
  高松(香川県)
  車站
  timetable 時間表
  15:40
  16:32
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  16:52
  18:34
  博多
  車站
  timetable 時間表
  18:43
  19:03
  姪濱Store前
  姪浜
  車站
  timetable 時間表
  19:12
  19:32
  筑前前原
  車站
  北口
  19:32
  19:39
 5. 5
  14:15 - 21:14
  6h 59min JPY 204,890
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  14:15
  21:14
zoom bar parts