โทคุชิมะ → อามาคุสะไคเซนคูระ โดลฟินวัตชิ่ง

出發時間:
15:39 07/25, 2021
cancel
 1. 1
  18:30 - 09:26
  14h 56min JPY 18,960 6 次轉乘
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  車站
  timetable 時間表
  18:30
  19:36
  高松(香川縣)
  高松(香川県)
  車站
  timetable 時間表
  19:40
  20:35
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  21:05
  23:06
  新鳥棲
  新鳥栖
  車站
  timetable 時間表
  23:37
  00:14
  肥前山口
  車站
  timetable 時間表
  05:00
  06:15
  諫早
  車站
  西口
  06:15
  06:20
  諫早站前
  諫早駅前
  公車站
  3番のりば
  06:20
  07:54
  口之津車庫前
  公車站
  07:54
  07:57
  口之津港渡輪碼頭客運站
  口之津港FT
  港口
  08:30
  09:00
  鬼池港渡輪碼頭客運站
  鬼池港FT<天草下島>
  港口
  09:02
  09:26
 2. 2
  16:21 - 09:26
  17h 5min JPY 18,900 6 次轉乘
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  車站
  16:21
  16:25
  德島站
  徳島駅
  公車站
  16:25
  20:30
  廣島站新幹線口
  広島駅新幹線口
  公車站
  20:30
  20:42
  廣島
  広島
  車站
  新幹線口
  timetable 時間表
  20:44
  22:35
  博多
  車站
  timetable 時間表
  22:50
  23:24
  鳥棲
  鳥栖
  車站
  timetable 時間表
  23:33
  00:14
  肥前山口
  車站
  timetable 時間表
  05:00
  06:15
  諫早
  車站
  西口
  06:15
  06:20
  諫早站前
  諫早駅前
  公車站
  3番のりば
  06:20
  07:54
  口之津車庫前
  公車站
  07:54
  07:57
  口之津港渡輪碼頭客運站
  口之津港FT
  港口
  08:30
  09:00
  鬼池港渡輪碼頭客運站
  鬼池港FT<天草下島>
  港口
  09:02
  09:26
 3. 3
  16:02 - 09:26
  17h 24min JPY 17,480 7 次轉乘
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  車站
  timetable 時間表
  16:02
  18:28
  高松(香川縣)
  高松(香川県)
  車站
  timetable 時間表
  18:40
  19:33
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  19:48
  21:13
  小倉(福岡縣)
  小倉(福岡県)
  車站
  timetable 時間表
  21:24
  23:24
  鳥棲
  鳥栖
  車站
  timetable 時間表
  23:33
  00:14
  肥前山口
  車站
  timetable 時間表
  05:00
  06:15
  諫早
  車站
  西口
  06:15
  06:20
  諫早站前
  諫早駅前
  公車站
  3番のりば
  06:20
  07:54
  口之津車庫前
  公車站
  07:54
  07:57
  口之津港渡輪碼頭客運站
  口之津港FT
  港口
  08:30
  09:00
  鬼池港渡輪碼頭客運站
  鬼池港FT<天草下島>
  港口
  09:02
  09:26
 4. 4
  18:30 - 11:51
  17h 21min JPY 19,540 7 次轉乘
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  車站
  timetable 時間表
  18:30
  19:36
  高松(香川縣)
  高松(香川県)
  車站
  timetable 時間表
  19:40
  20:35
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  21:05
  23:11
  久留米
  車站
  timetable 時間表
  23:59
  00:42
  荒尾(熊本縣)
  荒尾(熊本県)
  車站
  timetable 時間表
  05:52
  06:37
  熊本
  車站
  timetable 時間表
  07:20
  直達車
  待在同一台車上
  宇土
  車站
  07:56
  網田
  車站
  07:56
  07:58
  網田站前
  網田駅前
  公車站
  08:26
  10:08
  天草警察署總合廳舍前
  天草警察署総合庁舎前
  公車站
  11:19
  11:46
  松原[五和町]
  松原[五和町]
  公車站
  11:46
  11:51
 5. 5
  15:39 - 01:04
  9h 25min JPY 212,480
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  15:39
  01:04
zoom bar parts