โดโกะอนเซ็น → โทเบกุรุ สาขาโทยามะ

出發時間:
14:50 11/30, 2020
cancel
 1. 1
  15:40 - 22:24
  6h 44min JPY 29,140 IC JPY 29,110 5 次轉乘
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  車站
  15:40
  15:42
  道後溫泉站前
  道後温泉駅
  公車站
  15:42
  16:20
  松山機場
  松山空港(バス)
  公車站
  1・2番のりば
  16:20
  16:23
  松山機場
  松山空港
  機場
  timetable 時間表
  17:00
  17:50
  大阪機場
  大阪空港[伊丹]
  機場
  17:55
  18:01
  大阪(伊丹)機場
  大阪〔伊丹〕空港
  公車站
  8番のりば
  18:05
  18:30
  新大阪站
  新大阪駅〔正面口〕
  公車站
  18:30
  18:42
  新大阪
  車站
  中央口
  timetable 時間表
  18:46
  21:23
  金澤
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  21:35
  21:57
  富山
  車站
  正面口
  21:57
  22:07
  富山站
  富山駅
  車站
  timetable 時間表
  22:12
  22:17
  丸之內(富山縣)
  丸の内(富山県)
  車站
  22:17
  22:24
 2. 2
  15:40 - 22:54
  7h 14min JPY 28,840 IC JPY 28,810 5 次轉乘
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  車站
  15:40
  15:42
  道後溫泉站前
  道後温泉駅
  公車站
  15:42
  16:20
  松山機場
  松山空港(バス)
  公車站
  1・2番のりば
  16:20
  16:23
  松山機場
  松山空港
  機場
  timetable 時間表
  17:00
  17:50
  大阪機場
  大阪空港[伊丹]
  機場
  17:55
  18:01
  大阪(伊丹)機場
  大阪〔伊丹〕空港
  公車站
  8番のりば
  18:05
  18:30
  新大阪站
  新大阪駅〔正面口〕
  公車站
  18:30
  18:42
  新大阪
  車站
  中央口
  timetable 時間表
  18:46
  21:23
  金澤
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  21:26
  直達車
  待在同一台車上
  俱利伽羅
  倶利伽羅
  車站
  22:23
  富山
  車站
  正面口
  22:23
  22:29
  富山站
  富山駅
  車站
  timetable 時間表
  22:42
  22:48
  諏訪川原
  車站
  22:48
  22:54
 3. 3
  15:09 - 22:54
  7h 45min JPY 28,720 IC JPY 28,720 5 次轉乘
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  車站
  15:09
  15:11
  道後溫泉站前
  道後温泉駅
  公車站
  15:11
  15:59
  松山機場
  松山空港(バス)
  公車站
  15:59
  16:02
  松山機場
  松山空港
  機場
  timetable 時間表
  17:00
  17:50
  大阪機場
  大阪空港[伊丹]
  機場
  17:55
  18:01
  大阪(伊丹)機場
  大阪〔伊丹〕空港
  公車站
  8番のりば
  18:05
  18:30
  新大阪站
  新大阪駅〔正面口〕
  公車站
  18:30
  18:42
  新大阪
  車站
  中央口
  timetable 時間表
  18:46
  21:23
  金澤
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  21:26
  直達車
  待在同一台車上
  俱利伽羅
  倶利伽羅
  車站
  22:23
  富山
  車站
  正面口
  22:23
  22:31
  富山站
  富山駅前
  公車站
  6のりば
  22:45
  22:51
  旅籠町(富山縣)
  旅篭町(富山県)
  公車站
  22:51
  22:54
 4. 4
  14:50 - 23:09
  8h 19min JPY 18,670 IC JPY 18,640 5 次轉乘
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  車站
  timetable 時間表
  14:50
  15:14
  松山站前
  松山駅前
  車站
  15:14
  15:20
  松山(愛媛縣)
  松山(愛媛県)
  車站
  timetable 時間表
  15:28
  18:11
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  18:23
  19:22
  京都
  車站
  timetable 時間表
  19:54
  直達車
  待在同一台車上
  堅田
  車站
  22:09
  金澤
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  22:19
  22:42
  富山
  車站
  正面口
  22:42
  22:52
  富山站
  富山駅
  車站
  timetable 時間表
  22:57
  23:03
  諏訪川原
  車站
  23:03
  23:09
 5. 5
  14:50 - 23:04
  8h 14min JPY 209,100
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  14:50
  23:04
zoom bar parts