โดโกะอนเซ็น → โอมิอิโกอิโนะฮิโรบะ

出發時間:
12:36 01/28, 2022
cancel
 1. 1
  13:25 - 19:27
  6h 2min JPY 23,110 5 次轉乘
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  車站
  timetable 時間表
  13:25
  13:45
  松山市站前
  松山市駅前
  車站
  13:45
  13:47
  松山市站
  松山市駅
  公車站
  4番のりば
  13:55
  14:12
  松山機場
  松山空港(バス)
  公車站
  1・2番のりば
  14:12
  14:15
  松山機場
  松山空港
  機場
  timetable 時間表
  14:45
  15:35
  大阪機場
  大阪空港[伊丹]
  機場
  15:40
  15:46
  大阪(伊丹)機場
  大阪〔伊丹〕空港
  公車站
  2番のりば
  15:50
  16:40
  京都站八條口
  京都駅八条口
  公車站
  16:40
  16:51
  京都
  車站
  八條東口
  timetable 時間表
  17:01
  直達車
  待在同一台車上
  米原
  車站
  18:25
  木之本
  木ノ本
  車站
  東口
  18:25
  18:27
  木之本站
  木ノ本駅
  公車站
  18:30
  18:46
  川合[金居原線]
  川合[金居原線]
  公車站
  18:46
  19:27
 2. 2
  13:25 - 19:27
  6h 2min JPY 22,990 6 次轉乘
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  車站
  timetable 時間表
  13:25
  13:45
  松山市站前
  松山市駅前
  車站
  13:45
  13:47
  松山市站
  松山市駅
  公車站
  4番のりば
  13:55
  14:12
  松山機場
  松山空港(バス)
  公車站
  1・2番のりば
  14:12
  14:15
  松山機場
  松山空港
  機場
  timetable 時間表
  14:45
  15:35
  大阪機場
  大阪空港[伊丹]
  機場
  timetable 時間表
  15:53
  15:55
  螢池
  蛍池
  車站
  timetable 時間表
  16:00
  16:15
  大阪梅田(阪急線)
  大阪梅田(阪急線)
  車站
  16:15
  16:25
  大阪
  車站
  timetable 時間表
  16:30
  直達車
  待在同一台車上
  米原
  車站
  18:25
  木之本
  木ノ本
  車站
  東口
  18:25
  18:27
  木之本站
  木ノ本駅
  公車站
  18:30
  18:46
  川合[金居原線]
  川合[金居原線]
  公車站
  18:46
  19:27
 3. 3
  13:25 - 19:27
  6h 2min JPY 24,270 6 次轉乘
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  車站
  timetable 時間表
  13:25
  13:45
  松山市站前
  松山市駅前
  車站
  13:45
  13:47
  松山市站
  松山市駅
  公車站
  4番のりば
  13:55
  14:12
  松山機場
  松山空港(バス)
  公車站
  1・2番のりば
  14:12
  14:15
  松山機場
  松山空港
  機場
  timetable 時間表
  14:45
  15:35
  大阪機場
  大阪空港[伊丹]
  機場
  15:40
  15:46
  大阪(伊丹)機場
  大阪〔伊丹〕空港
  公車站
  2番のりば
  15:50
  16:40
  京都站八條口
  京都駅八条口
  公車站
  16:40
  16:53
  京都
  車站
  八條東口
  timetable 時間表
  17:33
  17:52
  米原
  車站
  timetable 時間表
  18:02
  18:25
  木之本
  木ノ本
  車站
  東口
  18:25
  18:27
  木之本站
  木ノ本駅
  公車站
  18:30
  18:46
  川合[金居原線]
  川合[金居原線]
  公車站
  18:46
  19:27
 4. 4
  13:09 - 19:27
  6h 18min JPY 22,800 4 次轉乘
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  車站
  13:09
  13:11
  道後溫泉站前
  道後温泉駅
  公車站
  13:11
  13:59
  松山機場
  松山空港(バス)
  公車站
  13:59
  14:02
  松山機場
  松山空港
  機場
  timetable 時間表
  14:45
  15:35
  大阪機場
  大阪空港[伊丹]
  機場
  15:40
  15:46
  大阪(伊丹)機場
  大阪〔伊丹〕空港
  公車站
  2番のりば
  15:50
  16:40
  京都站八條口
  京都駅八条口
  公車站
  16:40
  16:51
  京都
  車站
  八條東口
  timetable 時間表
  17:01
  直達車
  待在同一台車上
  米原
  車站
  18:25
  木之本
  木ノ本
  車站
  東口
  18:25
  18:27
  木之本站
  木ノ本駅
  公車站
  18:30
  18:46
  川合[金居原線]
  川合[金居原線]
  公車站
  18:46
  19:27
 5. 5
  12:36 - 18:39
  6h 3min JPY 152,580
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  12:36
  18:39
zoom bar parts