โดโกะอนเซ็น → โยชิโนยะ200โกเซ็นอิอิซูกะ

出發時間:
11:11 12/03, 2020
cancel
 1. 1
  11:30 - 15:12
  3h 42min JPY 27,620 IC JPY 27,620 3 次轉乘
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  車站
  11:30
  11:32
  道後溫泉站前
  道後温泉駅
  公車站
  11:32
  12:10
  松山機場
  松山空港(バス)
  公車站
  1・2番のりば
  12:10
  12:13
  松山機場
  松山空港
  機場
  timetable 時間表
  12:50
  13:40
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  14:06
  14:15
  中洲川端
  車站
  3號口
  14:15
  14:22
  中洲
  中洲(福岡県)
  公車站
  14:22
  15:08
  穂波
  穂波(バス)
  公車站
  15:08
  15:12
 2. 2
  11:20 - 15:12
  3h 52min JPY 27,490 IC JPY 27,490 4 次轉乘
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  車站
  timetable 時間表
  11:20
  11:41
  大手町(愛媛縣)
  大手町(愛媛県)
  車站
  11:41
  11:48
  JR松山站前
  JR松山駅
  公車站
  5番のりば
  11:52
  12:14
  松山機場
  松山空港(バス)
  公車站
  12:14
  12:17
  松山機場
  松山空港
  機場
  timetable 時間表
  12:50
  13:40
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  14:06
  14:15
  中洲川端
  車站
  3號口
  14:15
  14:22
  中洲
  中洲(福岡県)
  公車站
  14:22
  15:08
  穂波
  穂波(バス)
  公車站
  15:08
  15:12
 3. 3
  11:17 - 15:12
  3h 55min JPY 27,730 IC JPY 27,730 4 次轉乘
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  車站
  timetable 時間表
  11:17
  11:37
  松山市站前
  松山市駅前
  車站
  11:37
  11:39
  松山市站
  松山市駅
  公車站
  4番のりば
  11:55
  12:12
  松山機場
  松山空港(バス)
  公車站
  1・2番のりば
  12:12
  12:15
  松山機場
  松山空港
  機場
  timetable 時間表
  12:50
  13:40
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  14:06
  14:15
  中洲川端
  車站
  3號口
  14:15
  14:22
  中洲
  中洲(福岡県)
  公車站
  14:22
  15:08
  穂波
  穂波(バス)
  公車站
  15:08
  15:12
 4. 4
  11:17 - 15:42
  4h 25min JPY 27,680 IC JPY 27,680 4 次轉乘
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  車站
  timetable 時間表
  11:17
  11:37
  松山市站前
  松山市駅前
  車站
  11:37
  11:39
  松山市站
  松山市駅
  公車站
  4番のりば
  11:45
  12:14
  松山機場
  松山空港(バス)
  公車站
  12:14
  12:17
  松山機場
  松山空港
  機場
  timetable 時間表
  12:50
  13:40
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  13:45
  13:51
  福岡機場第一‧第二
  福岡空港国内線ターミナル南
  公車站
  14:01
  直達車
  待在同一台車上
  博多巴士總站(博多站)
  博多バスターミナル〔博多駅〕
  公車站
  14:28
  藏本(昭和通)
  蔵本〔昭和通〕
  公車站
  14:28
  14:31
  藏本(昭和通)
  蔵本〔昭和通〕
  公車站
  14:54
  15:38
  穂波
  穂波(バス)
  公車站
  15:38
  15:42
 5. 5
  11:11 - 17:05
  5h 54min JPY 135,520
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  11:11
  17:05
zoom bar parts