โดโกะอนเซ็น → ร้านอิโตชิมะคุราชิ X โคโคโนะกิ

出發時間:
12:14 09/19, 2020
cancel
 1. 1
  14:05 - 17:27
  3h 22min JPY 24,540 IC JPY 24,540 2 次轉乘
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  車站
  14:05
  14:07
  道後溫泉站前
  道後温泉駅
  公車站
  14:07
  14:45
  松山機場
  松山空港(バス)
  公車站
  1・2番のりば
  14:45
  14:48
  松山機場
  松山空港
  機場
  timetable 時間表
  15:20
  16:10
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  16:33
  直達車
  待在同一台車上
  姪濱Store前
  姪浜
  車站
  17:20
  筑前前原
  車站
  北口
  17:20
  17:27
 2. 2
  13:40 - 17:27
  3h 47min JPY 24,390 IC JPY 24,390 2 次轉乘
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  車站
  13:40
  13:42
  道後溫泉站前
  道後温泉駅
  公車站
  13:42
  14:23
  松山機場
  松山空港(バス)
  公車站
  14:23
  14:26
  松山機場
  松山空港
  機場
  timetable 時間表
  15:20
  16:10
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  16:33
  直達車
  待在同一台車上
  姪濱Store前
  姪浜
  車站
  17:20
  筑前前原
  車站
  北口
  17:20
  17:27
 3. 3
  12:17 - 18:45
  6h 28min JPY 17,100 3 次轉乘
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  車站
  timetable 時間表
  12:17
  12:37
  松山市站前
  松山市駅前
  車站
  12:37
  12:39
  松山市站
  松山市駅
  公車站
  12:40
  15:42
  岡山站前
  岡山駅〔西口〕
  公車站
  15:42
  15:55
  岡山
  車站
  西口
  timetable 時間表
  16:00
  17:47
  博多
  車站
  timetable 時間表
  17:57
  直達車
  待在同一台車上
  姪濱Store前
  姪浜
  車站
  18:38
  筑前前原
  車站
  北口
  18:38
  18:45
 4. 4
  12:50 - 19:31
  6h 41min JPY 14,370 4 次轉乘
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  車站
  timetable 時間表
  12:50
  13:14
  松山站前
  松山駅前
  車站
  13:14
  13:20
  松山(愛媛縣)
  松山(愛媛県)
  車站
  timetable 時間表
  13:26
  14:04
  今治
  車站
  東口
  14:04
  14:08
  今治站前
  今治駅前
  公車站
  14:25
  16:54
  廣島站新幹線口
  広島駅新幹線口
  公車站
  16:54
  17:06
  廣島
  広島
  車站
  新幹線口
  timetable 時間表
  17:32
  18:34
  博多
  車站
  timetable 時間表
  18:43
  直達車
  待在同一台車上
  姪濱Store前
  姪浜
  車站
  19:24
  筑前前原
  車站
  北口
  19:24
  19:31
 5. 5
  12:14 - 18:36
  6h 22min JPY 172,810
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  12:14
  18:36
zoom bar parts