โทบุนิกโก → โอโฮตสึกุทาวเวอร์ชมธารน้ำแข็ง

出發時間:
01:35 08/01, 2021
cancel
 1. 1
  07:18 - 12:57
  5h 39min JPY 55,450 IC JPY 55,442 5 次轉乘
  cancel cancel
  โทบุนิกโก
  車站
  07:18
  07:25
  日光
  車站
  timetable 時間表
  07:28
  08:11
  宇都宮
  車站
  timetable 時間表
  08:23
  09:12
  東京
  車站
  timetable 時間表
  09:19
  09:27
  品川
  車站
  timetable 時間表
  09:33
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  09:49
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  09:49
  09:51
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  10:45
  12:30
  鄂霍次克紋別機場
  オホーツク紋別空港
  機場
  12:35
  12:38
  紋別機場
  紋別空港
  公車站
  12:45
  12:53
  海洋交流館
  公車站
  12:53
  12:57
 2. 2
  06:55 - 12:57
  6h 2min JPY 53,910 IC JPY 53,903 4 次轉乘
  cancel cancel
  โทบุนิกโก
  車站
  timetable 時間表
  06:55
  07:02
  下今市
  車站
  timetable 時間表
  07:03
  08:36
  北千住
  車站
  西口
  08:36
  08:40
  北千住站前
  北千住駅前
  公車站
  西口4番のりば
  09:00
  09:53
  羽田機場第2候機樓(機場巴士)
  羽田空港第2ターミナル(空港連絡バス)
  公車站
  09:53
  09:58
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  10:45
  12:30
  鄂霍次克紋別機場
  オホーツク紋別空港
  機場
  12:35
  12:38
  紋別機場
  紋別空港
  公車站
  12:45
  12:53
  海洋交流館
  公車站
  12:53
  12:57
 3. 3
  06:36 - 12:57
  6h 21min JPY 52,940 IC JPY 52,932 4 次轉乘
  cancel cancel
  โทบุนิกโก
  車站
  06:36
  06:43
  日光
  車站
  timetable 時間表
  06:46
  07:27
  宇都宮
  車站
  timetable 時間表
  07:45
  直達車
  待在同一台車上
  東京
  車站
  09:47
  品川
  車站
  timetable 時間表
  09:53
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  10:08
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  10:08
  10:10
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  10:45
  12:30
  鄂霍次克紋別機場
  オホーツク紋別空港
  機場
  12:35
  12:38
  紋別機場
  紋別空港
  公車站
  12:45
  12:53
  海洋交流館
  公車站
  12:53
  12:57
 4. 4
  06:16 - 12:57
  6h 41min JPY 52,460 IC JPY 52,443 5 次轉乘
  cancel cancel
  โทบุนิกโก
  車站
  timetable 時間表
  06:16
  06:25
  下今市
  車站
  timetable 時間表
  06:32
  07:49
  栗橋
  車站
  timetable 時間表
  07:55
  09:05
  品川
  車站
  timetable 時間表
  09:13
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  09:35
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  09:35
  09:37
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  10:45
  12:30
  鄂霍次克紋別機場
  オホーツク紋別空港
  機場
  12:35
  12:38
  紋別機場
  紋別空港
  公車站
  12:45
  12:53
  海洋交流館
  公車站
  12:53
  12:57
 5. 5
  01:35 - 20:44
  19h 9min JPY 526,660
  cancel cancel
  โทบุนิกโก
  01:35
  20:44
zoom bar parts