โทบุนิกโก → ดาวเทียมอิชิโดริยะ

出發時間:
02:20 09/20, 2021
cancel
 1. 1
  05:50 - 09:53
  4h 3min JPY 11,780 2 次轉乘
  cancel cancel
  โทบุนิกโก
  車站
  05:50
  05:57
  日光
  車站
  timetable 時間表
  06:00
  06:41
  宇都宮
  車站
  timetable 時間表
  06:53
  08:54
  北上
  車站
  timetable 時間表
  09:08
  09:23
  花卷機場(東北本線)
  花巻空港(東北本線)
  車站
  09:23
  09:53
 2. 2
  06:36 - 10:52
  4h 16min JPY 13,610 3 次轉乘
  cancel cancel
  โทบุนิกโก
  車站
  06:36
  06:43
  日光
  車站
  timetable 時間表
  06:46
  07:27
  宇都宮
  車站
  timetable 時間表
  07:36
  08:58
  仙台
  車站
  timetable 時間表
  09:05
  09:44
  盛岡
  車站
  timetable 時間表
  09:51
  10:22
  花卷機場(東北本線)
  花巻空港(東北本線)
  車站
  10:22
  10:52
 3. 3
  05:50 - 11:35
  5h 45min JPY 11,910 3 次轉乘
  cancel cancel
  โทบุนิกโก
  車站
  05:50
  05:57
  日光
  車站
  timetable 時間表
  06:00
  06:41
  宇都宮
  車站
  timetable 時間表
  06:53
  08:35
  一之關
  一ノ関
  車站
  timetable 時間表
  10:15
  11:05
  花卷
  花巻
  車站
  東口
  11:05
  11:08
  花卷站前
  花巻駅前
  公車站
  5番のりば
  11:13
  11:33
  黑沼(岩手縣)
  黒沼(岩手県)
  公車站
  11:33
  11:35
 4. 4
  04:57 - 11:35
  6h 38min JPY 12,310 IC JPY 12,309 3 次轉乘
  cancel cancel
  โทบุนิกโก
  車站
  timetable 時間表
  04:57
  05:06
  下今市
  車站
  05:06
  05:23
  今市
  車站
  timetable 時間表
  06:07
  06:41
  宇都宮
  車站
  timetable 時間表
  06:53
  08:54
  北上
  車站
  西口
  08:54
  09:02
  北上站前(西口)
  北上駅前〔西口〕
  公車站
  1aのりば
  10:30
  11:33
  黑沼(岩手縣)
  黒沼(岩手県)
  公車站
  11:33
  11:35
 5. 5
  02:20 - 06:57
  4h 37min JPY 169,010
  cancel cancel
  โทบุนิกโก
  02:20
  06:57
zoom bar parts