โทบุนิกโก → โทเบกุรุ สาขาโทยามะ

出發時間:
19:15 11/24, 2020
cancel
 1. 1
  19:24 - 23:37
  4h 13min JPY 10,110 IC JPY 10,080 3 次轉乘
  cancel cancel
  โทบุนิกโก
  車站
  19:24
  19:31
  日光
  車站
  timetable 時間表
  19:34
  20:15
  宇都宮
  車站
  timetable 時間表
  20:46
  21:18
  大宮(埼玉縣)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  21:30
  23:15
  富山
  車站
  正面口
  23:15
  23:25
  富山站
  富山駅
  車站
  timetable 時間表
  23:25
  23:31
  諏訪川原
  車站
  23:31
  23:37
 2. 2
  19:24 - 23:37
  4h 13min JPY 10,110 IC JPY 10,080 3 次轉乘
  cancel cancel
  โทบุนิกโก
  車站
  19:24
  19:31
  日光
  車站
  timetable 時間表
  19:34
  20:15
  宇都宮
  車站
  timetable 時間表
  20:46
  21:18
  大宮(埼玉縣)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  21:30
  23:15
  富山
  車站
  正面口
  23:15
  23:25
  富山站
  富山駅
  車站
  timetable 時間表
  23:25
  23:30
  丸之內(富山縣)
  丸の内(富山県)
  車站
  23:30
  23:37
 3. 3
  19:24 - 23:37
  4h 13min JPY 9,240 IC JPY 9,210 4 次轉乘
  cancel cancel
  โทบุนิกโก
  車站
  19:24
  19:31
  日光
  車站
  timetable 時間表
  19:34
  20:15
  宇都宮
  車站
  timetable 時間表
  20:24
  20:50
  小山
  車站
  timetable 時間表
  21:01
  21:18
  大宮(埼玉縣)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  21:30
  23:15
  富山
  車站
  正面口
  23:15
  23:25
  富山站
  富山駅
  車站
  timetable 時間表
  23:25
  23:31
  諏訪川原
  車站
  23:31
  23:37
 4. 4
  19:15 - 00:36
  5h 21min JPY 119,340
  cancel cancel
  โทบุนิกโก
  19:15
  00:36
zoom bar parts