โทบุนิกโก → เรสเตอรองท์ ซิลเวอร์ สปูน

出發時間:
11:21 09/30, 2020
cancel
 1. 1
  11:27 - 14:09
  2h 42min JPY 3,250 IC JPY 3,235 4 次轉乘
  cancel cancel
  โทบุนิกโก
  車站
  timetable 時間表
  11:27
  13:02
  北千住
  車站
  timetable 時間表
  13:04
  13:06
  牛田(東京都)
  牛田(東京都)
  車站
  13:06
  13:10
  京成關屋
  京成関屋
  車站
  timetable 時間表
  13:12
  13:20
  京成高砂
  車站
  timetable 時間表
  13:21
  13:41
  京成津田沼
  車站
  timetable 時間表
  13:45
  13:59
  新千葉
  車站
  13:59
  14:09
 2. 2
  11:27 - 14:11
  2h 44min JPY 3,450 IC JPY 3,434 5 次轉乘
  cancel cancel
  โทบุนิกโก
  車站
  timetable 時間表
  11:27
  13:02
  北千住
  車站
  timetable 時間表
  13:04
  13:06
  牛田(東京都)
  牛田(東京都)
  車站
  13:06
  13:10
  京成關屋
  京成関屋
  車站
  timetable 時間表
  13:12
  13:20
  京成高砂
  車站
  timetable 時間表
  13:21
  13:41
  京成津田沼
  車站
  timetable 時間表
  13:45
  14:00
  京成千葉
  車站
  單軌電車口
  14:00
  14:05
  千葉
  車站
  南口(モノレール)
  timetable 時間表
  14:05
  14:07
  市役所前(千葉縣)
  市役所前(千葉県)
  車站
  出入口3
  14:07
  14:11
 3. 3
  11:27 - 14:23
  2h 56min JPY 2,330 IC JPY 2,311 3 次轉乘
  cancel cancel
  โทบุนิกโก
  車站
  timetable 時間表
  11:27
  13:02
  北千住
  車站
  timetable 時間表
  13:09
  直達車
  待在同一台車上
  押上[東京晴空塔前]
  押上[スカイツリー前]
  車站
  13:23
  錦糸町
  車站
  timetable 時間表
  13:33
  14:07
  千葉
  車站
  timetable 時間表
  14:17
  14:19
  市役所前(千葉縣)
  市役所前(千葉県)
  車站
  出入口3
  14:19
  14:23
 4. 4
  11:27 - 14:28
  3h 1min JPY 3,800 IC JPY 3,790 3 次轉乘
  cancel cancel
  โทบุนิกโก
  車站
  timetable 時間表
  11:27
  13:02
  北千住
  車站
  timetable 時間表
  13:06
  13:26
  八丁堀(東京都)
  八丁堀(東京都)
  車站
  timetable 時間表
  13:35
  14:11
  千葉港
  千葉みなと
  車站
  timetable 時間表
  14:22
  14:24
  市役所前(千葉縣)
  市役所前(千葉県)
  車站
  出入口3
  14:24
  14:28
 5. 5
  11:21 - 13:43
  2h 22min JPY 62,670
  cancel cancel
  โทบุนิกโก
  11:21
  13:43
zoom bar parts