โทบุนิกโก → ฮามะโอสึ A-Qus

出發時間:
23:12 12/01, 2020
cancel
 1. 1
  04:57 - 10:16
  5h 19min JPY 17,680 3 次轉乘
  cancel cancel
  โทบุนิกโก
  車站
  04:57
  05:04
  日光
  車站
  timetable 時間表
  05:07
  05:47
  宇都宮
  車站
  timetable 時間表
  06:26
  07:20
  東京
  車站
  timetable 時間表
  07:30
  09:44
  京都
  車站
  timetable 時間表
  09:54
  10:03
  大津
  車站
  北口
  10:03
  10:16
 2. 2
  04:57 - 10:44
  5h 47min JPY 15,280 IC JPY 15,275 4 次轉乘
  cancel cancel
  โทบุนิกโก
  車站
  timetable 時間表
  04:57
  05:52
  新栃木
  車站
  timetable 時間表
  05:53
  直達車
  待在同一台車上
  栃木
  車站
  06:28
  栗橋
  車站
  timetable 時間表
  06:34
  07:40
  東京
  車站
  timetable 時間表
  07:51
  10:06
  京都
  車站
  timetable 時間表
  10:22
  10:31
  大津
  車站
  北口
  10:31
  10:44
 3. 3
  04:57 - 10:46
  5h 49min JPY 15,490 IC JPY 15,485 5 次轉乘
  cancel cancel
  โทบุนิกโก
  車站
  timetable 時間表
  04:57
  05:52
  新栃木
  車站
  timetable 時間表
  05:53
  直達車
  待在同一台車上
  栃木
  車站
  06:28
  栗橋
  車站
  timetable 時間表
  06:34
  07:40
  東京
  車站
  timetable 時間表
  07:51
  10:06
  京都
  車站
  timetable 時間表
  10:22
  10:31
  大津
  車站
  北口
  10:31
  10:33
  大津站(滋賀縣)
  大津駅(滋賀県)
  公車站
  10:38
  10:41
  濱町(滋賀縣)
  浜町(滋賀県)
  公車站
  10:41
  10:46
 4. 4
  04:57 - 11:11
  6h 14min JPY 15,120 IC JPY 15,113 5 次轉乘
  cancel cancel
  โทบุนิกโก
  車站
  timetable 時間表
  04:57
  05:52
  新栃木
  車站
  timetable 時間表
  06:02
  07:18
  北千住
  車站
  timetable 時間表
  07:27
  07:47
  東京
  車站
  timetable 時間表
  08:03
  10:37
  京都
  車站
  timetable 時間表
  10:52
  11:01
  大津
  車站
  北口
  11:01
  11:03
  大津站(滋賀縣)
  大津駅(滋賀県)
  公車站
  11:03
  11:06
  濱町(滋賀縣)
  浜町(滋賀県)
  公車站
  11:06
  11:11
 5. 5
  23:12 - 06:08
  6h 56min JPY 234,490
  cancel cancel
  โทบุนิกโก
  23:12
  06:08
zoom bar parts