โทบุนิกโก → อามาคุสะไคเซนคูระ โดลฟินวัตชิ่ง

出發時間:
14:52 08/03, 2021
cancel
 1. 1
  16:39 - 09:26
  16h 47min JPY 37,010 IC JPY 37,002 9 次轉乘
  cancel cancel
  โทบุนิกโก
  車站
  timetable 時間表
  16:39
  18:03
  大宮(埼玉縣)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  18:06
  直達車
  待在同一台車上
  東京
  車站
  18:48
  品川
  車站
  timetable 時間表
  18:53
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  19:15
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  19:15
  19:17
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  20:00
  21:55
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  22:34
  22:39
  博多
  車站
  timetable 時間表
  22:50
  23:24
  鳥棲
  鳥栖
  車站
  timetable 時間表
  23:33
  00:14
  肥前山口
  車站
  timetable 時間表
  05:00
  06:15
  諫早
  車站
  西口
  06:15
  06:20
  諫早站前
  諫早駅前
  公車站
  3番のりば
  06:20
  07:54
  口之津車庫前
  公車站
  07:54
  07:57
  口之津港渡輪碼頭客運站
  口之津港FT
  港口
  08:30
  09:00
  鬼池港渡輪碼頭客運站
  鬼池港FT<天草下島>
  港口
  09:02
  09:26
 2. 2
  15:24 - 09:26
  18h 2min JPY 45,190 IC JPY 45,173 6 次轉乘
  cancel cancel
  โทบุนิกโก
  車站
  timetable 時間表
  15:24
  17:02
  北千住
  車站
  timetable 時間表
  17:08
  17:35
  品川
  車站
  timetable 時間表
  17:42
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  18:05
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  18:05
  18:07
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  18:40
  20:35
  長崎機場
  長崎空港
  機場
  20:40
  20:43
  長崎空港(バス)
  公車站
  21:40
  22:20
  諫早站前
  諫早駅前
  公車站
  06:20
  07:54
  口之津車庫前
  公車站
  07:54
  07:57
  口之津港渡輪碼頭客運站
  口之津港FT
  港口
  08:30
  09:00
  鬼池港渡輪碼頭客運站
  鬼池港FT<天草下島>
  港口
  09:02
  09:26
 3. 3
  14:55 - 09:26
  18h 31min JPY 26,870 IC JPY 26,863 7 次轉乘
  cancel cancel
  โทบุนิกโก
  車站
  timetable 時間表
  14:55
  16:32
  北千住
  車站
  timetable 時間表
  16:42
  17:00
  東京
  車站
  timetable 時間表
  17:30
  22:30
  博多
  車站
  timetable 時間表
  22:50
  23:24
  鳥棲
  鳥栖
  車站
  timetable 時間表
  23:33
  00:14
  肥前山口
  車站
  timetable 時間表
  05:00
  06:15
  諫早
  車站
  西口
  06:15
  06:20
  諫早站前
  諫早駅前
  公車站
  3番のりば
  06:20
  07:54
  口之津車庫前
  公車站
  07:54
  07:57
  口之津港渡輪碼頭客運站
  口之津港FT
  港口
  08:30
  09:00
  鬼池港渡輪碼頭客運站
  鬼池港FT<天草下島>
  港口
  09:02
  09:26
 4. 4
  15:24 - 11:51
  20h 27min JPY 43,800 IC JPY 43,778 5 次轉乘
  cancel cancel
  โทบุนิกโก
  車站
  timetable 時間表
  15:24
  17:14
  淺草
  浅草
  車站
  timetable 時間表
  17:28
  直達車
  待在同一台車上
  泉岳寺
  車站
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  18:15
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  18:15
  18:17
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  19:10
  21:00
  熊本機場
  熊本空港
  機場
  21:05
  21:08
  阿穌Kumamoto機場國內線候機樓
  阿蘇くまもと空港国内線ターミナル
  公車站
  2番のりば
  21:10
  21:54
  熊本櫻町巴士總站
  熊本桜町バスターミナル
  公車站
  27番おりば
  21:54
  21:58
  熊本櫻町巴士總站
  熊本桜町バスターミナル
  公車站
  5番のりば
  07:30
  10:08
  天草警察署總合廳舍前
  天草警察署総合庁舎前
  公車站
  11:19
  11:46
  松原[五和町]
  松原[五和町]
  公車站
  11:46
  11:51
 5. 5
  14:52 - 08:00
  17h 8min JPY 499,070
  cancel cancel
  โทบุนิกโก
  14:52
  08:00
zoom bar parts