โตเกียว → เกียวโต

出發時間:
21:49 01/21, 2021
cancel
 1. 1
  22:24 - 04:58
  6h 34min JPY 8,100 無轉乘
  cancel cancel
  โตเกียว
  車站
  八重洲中央口
  22:24
  22:30
  東京站八重洲口前
  東京駅八重洲口前
  公車站
  22:30
  04:55
  京都站八條口
  京都駅八条口
  公車站
  G2のりば
  04:55
  04:58
  เกียวโต
  車站
  八條東口
 2. 2
  22:01 - 05:03
  7h 2min JPY 13,640 IC JPY 13,636 1 次轉乘
  cancel cancel
  โตเกียว
  車站
  timetable 時間表
  22:01
  22:02
  有樂町
  有楽町
  車站
  京橋口
  22:02
  22:10
  東京駅鍛冶橋駐車場
  公車站
  22:10
  05:00
  京都駅八条口アバンティ前
  公車站
  05:00
  05:03
 3. 3
  21:57 - 05:14
  7h 17min JPY 6,280 IC JPY 6,273 1 次轉乘
  cancel cancel
  โตเกียว
  車站
  timetable 時間表
  21:57
  22:37
  橫濱
  横浜
  車站
  東口
  22:37
  22:45
  橫濱City Air Terminal (YCAT)
  横浜駅東口/YCAT
  公車站
  22:45
  05:10
  京都站八條口
  京都駅八条口
  公車站
  05:10
  05:14
 4. 4
  06:00 - 08:08
  2h 8min JPY 13,320 無轉乘
  cancel cancel
  โตเกียว
  車站
  timetable 時間表
  06:00
  08:08
 5. 5
  21:49 - 03:21
  5h 32min JPY 169,170
  cancel cancel
  โตเกียว
  21:49
  03:21
zoom bar parts