โตเกียว → โทเบกุรุ สาขาโทยามะ

出發時間:
08:36 11/30, 2020
cancel
 1. 1
  08:36 - 11:04
  2h 28min JPY 13,000 1 次轉乘
  cancel cancel
  โตเกียว
  車站
  timetable 時間表
  08:36
  10:46
  富山
  車站
  正面口
  10:46
  10:54
  富山站
  富山駅前
  公車站
  6のりば
  10:55
  11:01
  旅籠町(富山縣)
  旅篭町(富山県)
  公車站
  11:01
  11:04
 2. 2
  08:36 - 11:13
  2h 37min JPY 12,970 IC JPY 12,940 1 次轉乘
  cancel cancel
  โตเกียว
  車站
  timetable 時間表
  08:36
  10:46
  富山
  車站
  正面口
  10:46
  10:56
  富山站
  富山駅
  車站
  timetable 時間表
  11:01
  11:06
  丸之內(富山縣)
  丸の内(富山県)
  車站
  11:06
  11:13
 3. 3
  08:44 - 11:44
  3h 0min JPY 12,670 1 次轉乘
  cancel cancel
  โตเกียว
  車站
  timetable 時間表
  08:44
  11:25
  富山
  車站
  正面口
  11:25
  11:33
  富山站
  富山駅前
  公車站
  6のりば
  11:35
  11:41
  旅籠町(富山縣)
  旅篭町(富山県)
  公車站
  11:41
  11:44
 4. 4
  08:36 - 14:06
  5h 30min JPY 129,030
  cancel cancel
  โตเกียว
  08:36
  14:06
zoom bar parts