โตเกียว → โคมาจิโนะยะคาตะ

出發時間:
23:54 01/20, 2022
cancel
 1. 1
  04:46 - 07:40
  2h 54min JPY 1,670 IC JPY 1,666 2 次轉乘
  cancel cancel
  โตเกียว
  車站
  timetable 時間表
  04:46
  04:58
  日暮里
  車站
  timetable 時間表
  05:14
  06:13
  土浦
  車站
  西口
  06:13
  06:16
  土浦站(西口)
  土浦駅〔西口〕
  公車站
  5番のりば
  06:20
  06:48
  高岡(土浦市)
  高岡(土浦市)
  公車站
  06:48
  07:40
 2. 2
  04:45 - 07:40
  2h 55min JPY 1,670 IC JPY 1,666 2 次轉乘
  cancel cancel
  โตเกียว
  車站
  timetable 時間表
  04:45
  04:57
  日暮里
  車站
  timetable 時間表
  05:14
  06:13
  土浦
  車站
  西口
  06:13
  06:16
  土浦站(西口)
  土浦駅〔西口〕
  公車站
  5番のりば
  06:20
  06:48
  高岡(土浦市)
  高岡(土浦市)
  公車站
  06:48
  07:40
 3. 3
  23:58 - 07:40
  7h 42min JPY 1,670 IC JPY 1,666 2 次轉乘
  cancel cancel
  โตเกียว
  車站
  timetable 時間表
  23:58
  00:10
  日暮里
  車站
  timetable 時間表
  05:14
  06:13
  土浦
  車站
  西口
  06:13
  06:16
  土浦站(西口)
  土浦駅〔西口〕
  公車站
  5番のりば
  06:20
  06:48
  高岡(土浦市)
  高岡(土浦市)
  公車站
  06:48
  07:40
 4. 4
  05:53 - 08:34
  2h 41min JPY 1,670 IC JPY 1,666 2 次轉乘
  cancel cancel
  โตเกียว
  車站
  timetable 時間表
  05:53
  05:58
  上野
  車站
  timetable 時間表
  06:04
  07:11
  土浦
  車站
  西口
  07:11
  07:14
  土浦站(西口)
  土浦駅〔西口〕
  公車站
  5番のりば
  07:20
  07:42
  高岡(土浦市)
  高岡(土浦市)
  公車站
  07:42
  08:34
 5. 5
  23:54 - 01:02
  1h 8min JPY 34,210
  cancel cancel
  โตเกียว
  23:54
  01:02
zoom bar parts