โตเกียว → โชเซ็นเคียวคริสตัลซาวด์

出發時間:
04:03 11/25, 2020
cancel
 1. 1
  07:04 - 11:11
  4h 7min JPY 4,490 IC JPY 4,490 2 次轉乘
  cancel cancel
  โตเกียว
  車站
  timetable 時間表
  07:04
  07:19
  新宿
  車站
  timetable 時間表
  07:30
  09:08
  甲府
  車站
  南口
  09:08
  09:13
  甲府站前
  甲府駅前
  公車站
  4番のりば
  09:15
  09:44
  昇仙峽口
  昇仙峡口
  公車站
  09:44
  11:11
 2. 2
  07:02 - 11:11
  4h 9min JPY 4,690 IC JPY 4,689 2 次轉乘
  cancel cancel
  โตเกียว
  車站
  timetable 時間表
  07:02
  07:20
  新宿
  車站
  timetable 時間表
  07:30
  09:08
  甲府
  車站
  南口
  09:08
  09:13
  甲府站前
  甲府駅前
  公車站
  4番のりば
  09:15
  09:44
  昇仙峽口
  昇仙峡口
  公車站
  09:44
  11:11
 3. 3
  05:58 - 11:11
  5h 13min JPY 2,910 IC JPY 2,910 2 次轉乘
  cancel cancel
  โตเกียว
  車站
  timetable 時間表
  05:58
  07:04
  高尾(東京都)
  高尾(東京都)
  車站
  timetable 時間表
  07:07
  08:38
  甲府
  車站
  南口
  08:38
  08:43
  甲府站前
  甲府駅前
  公車站
  4番のりば
  09:15
  09:44
  昇仙峽口
  昇仙峡口
  公車站
  09:44
  11:11
 4. 4
  05:42 - 11:11
  5h 29min JPY 2,690 IC JPY 2,684 3 次轉乘
  cancel cancel
  โตเกียว
  車站
  timetable 時間表
  05:42
  06:00
  新宿
  車站
  timetable 時間表
  06:08
  直達車
  待在同一台車上
  北野(東京都)
  北野(東京都)
  車站
  06:54
  高尾(東京都)
  高尾(東京都)
  車站
  timetable 時間表
  07:07
  08:38
  甲府
  車站
  南口
  08:38
  08:43
  甲府站前
  甲府駅前
  公車站
  4番のりば
  09:15
  09:44
  昇仙峽口
  昇仙峡口
  公車站
  09:44
  11:11
 5. 5
  04:03 - 06:13
  2h 10min JPY 62,090
  cancel cancel
  โตเกียว
  04:03
  06:13
zoom bar parts