โตเกียว → 31 ไอศกรีมโรมันเมืองโกะโบ

出發時間:
11:23 04/19, 2021
cancel
 1. 1
  12:30 - 17:17
  4h 47min JPY 16,170 2 次轉乘
  cancel cancel
  โตเกียว
  車站
  timetable 時間表
  12:30
  15:00
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  15:15
  16:59
  御坊
  車站
  16:59
  17:02
  御坊站
  御坊駅
  公車站
  17:07
  17:11
  日高振興局東口
  公車站
  17:11
  17:17
 2. 2
  12:08 - 17:17
  5h 9min JPY 28,020 IC JPY 28,010 5 次轉乘
  cancel cancel
  โตเกียว
  車站
  timetable 時間表
  12:08
  12:16
  品川
  車站
  timetable 時間表
  12:23
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  12:38
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  12:38
  12:40
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  13:10
  14:35
  關西機場
  関西空港
  機場
  14:40
  14:45
  關西機場(第1候機樓樓)
  関西空港〔第1ターミナルビル〕
  公車站
  3番のりば
  15:00
  15:40
  JR和歌山站(東口)
  JR和歌山駅〔東口〕
  公車站
  15:40
  15:48
  和歌山
  車站
  東口
  timetable 時間表
  15:50
  16:52
  御坊
  車站
  16:52
  16:55
  御坊站
  御坊駅
  公車站
  17:07
  17:11
  日高振興局東口
  公車站
  17:11
  17:17
 3. 3
  12:30 - 17:35
  5h 5min JPY 16,220 2 次轉乘
  cancel cancel
  โตเกียว
  車站
  timetable 時間表
  12:30
  15:00
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  15:15
  16:59
  御坊
  車站
  16:59
  17:02
  御坊站
  御坊駅
  公車站
  17:30
  17:34
  日高振興局‧RomanCity前
  日高振興局・ロマンシティ前
  公車站
  17:34
  17:35
 4. 4
  11:33 - 17:35
  6h 2min JPY 16,220 2 次轉乘
  cancel cancel
  โตเกียว
  車站
  timetable 時間表
  11:33
  14:27
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  15:15
  16:59
  御坊
  車站
  16:59
  17:02
  御坊站
  御坊駅
  公車站
  17:30
  17:34
  日高振興局‧RomanCity前
  日高振興局・ロマンシティ前
  公車站
  17:34
  17:35
 5. 5
  11:23 - 18:40
  7h 17min JPY 225,540
  cancel cancel
  โตเกียว
  11:23
  18:40
zoom bar parts