นากาโน่ → สถานที่อาบน้ำร้อนยุเทรุเมะ ทานิงาวะ

出發時間:
02:25 11/24, 2020
cancel
 1. 1
  06:42 - 08:50
  2h 8min JPY 7,230 IC JPY 7,229 2 次轉乘
  cancel cancel
  นากาโน่
  車站
  timetable 時間表
  06:42
  07:33
  高崎
  車站
  timetable 時間表
  07:37
  07:53
  上毛高原
  車站
  東口
  07:53
  07:55
  上毛高原站
  上毛高原駅
  公車站
  1番のりば
  08:04
  08:20
  蘆間(群馬縣)
  芦間(群馬県)
  公車站
  08:20
  08:50
 2. 2
  06:18 - 08:56
  2h 38min JPY 5,720 1 次轉乘
  cancel cancel
  นากาโน่
  車站
  timetable 時間表
  06:18
  07:01
  高崎
  車站
  timetable 時間表
  07:11
  08:17
  水上
  車站
  08:17
  08:56
 3. 3
  06:18 - 09:03
  2h 45min JPY 5,820 IC JPY 5,820 2 次轉乘
  cancel cancel
  นากาโน่
  車站
  timetable 時間表
  06:18
  07:01
  高崎
  車站
  timetable 時間表
  07:11
  08:17
  水上
  車站
  08:17
  08:19
  水上站
  水上駅
  公車站
  08:29
  08:30
  水上支所前
  公車站
  08:30
  09:03
 4. 4
  06:02 - 09:03
  3h 1min JPY 5,820 IC JPY 5,820 2 次轉乘
  cancel cancel
  นากาโน่
  車站
  timetable 時間表
  06:02
  06:49
  高崎
  車站
  timetable 時間表
  07:11
  08:17
  水上
  車站
  08:17
  08:19
  水上站
  水上駅
  公車站
  08:29
  08:30
  水上支所前
  公車站
  08:30
  09:03
 5. 5
  02:25 - 04:46
  2h 21min JPY 73,040
  cancel cancel
  นากาโน่
  02:25
  04:46
zoom bar parts