นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ) → สปอร์ตดีโพโคฟุ

出發時間:
01:54 01/21, 2022
cancel
 1. 1
  06:11 - 12:30
  6h 19min JPY 49,010 IC JPY 49,002 6 次轉乘
  cancel cancel
  นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ)
  長崎(長崎県)
  車站
  東口
  06:11
  06:15
  長崎駅前(バス)
  公車站
  4番のりば
  06:15
  06:59
  長崎空港(バス)
  公車站
  06:59
  07:02
  長崎機場
  長崎空港
  機場
  timetable 時間表
  07:40
  09:15
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  09:20
  09:30
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  timetable 時間表
  09:33
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  09:56
  品川
  車站
  timetable 時間表
  10:01
  10:20
  新宿
  車站
  timetable 時間表
  10:30
  11:50
  鹽山
  塩山
  車站
  timetable 時間表
  11:53
  12:09
  酒折
  車站
  12:09
  12:11
  酒折站入口
  酒折駅入口
  公車站
  12:13
  12:15
  甲運松原
  公車站
  12:15
  12:30
 2. 2
  06:11 - 13:28
  7h 17min JPY 47,750 2 次轉乘
  cancel cancel
  นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ)
  長崎(長崎県)
  車站
  東口
  06:11
  06:15
  長崎駅前(バス)
  公車站
  4番のりば
  06:15
  06:59
  長崎空港(バス)
  公車站
  06:59
  07:02
  長崎機場
  長崎空港
  機場
  timetable 時間表
  07:40
  09:15
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  09:20
  09:30
  羽田機場第1候機樓(機場巴士)
  羽田空港第1ターミナル(空港連絡バス)
  公車站
  13番のりば
  10:15
  13:03
  山梨学院大学
  公車站
  13:03
  13:28
 3. 3
  06:21 - 14:05
  7h 44min JPY 49,100 IC JPY 49,092 5 次轉乘
  cancel cancel
  นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ)
  長崎(長崎県)
  車站
  東口
  06:21
  06:25
  長崎駅前(バス)
  公車站
  4番のりば
  06:25
  07:20
  長崎空港(バス)
  公車站
  07:20
  07:23
  長崎機場
  長崎空港
  機場
  timetable 時間表
  08:30
  10:05
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  10:10
  10:20
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  timetable 時間表
  10:20
  10:36
  品川
  車站
  timetable 時間表
  10:40
  11:00
  新宿
  車站
  timetable 時間表
  12:00
  13:27
  甲府
  車站
  南口
  13:27
  13:32
  甲府站前
  甲府駅前
  公車站
  13:40
  14:00
  上阿原車庫
  公車站
  14:00
  14:05
 4. 4
  06:11 - 14:05
  7h 54min JPY 48,060 3 次轉乘
  cancel cancel
  นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ)
  長崎(長崎県)
  車站
  東口
  06:11
  06:15
  長崎駅前(バス)
  公車站
  4番のりば
  06:15
  06:59
  長崎空港(バス)
  公車站
  06:59
  07:02
  長崎機場
  長崎空港
  機場
  timetable 時間表
  07:40
  09:15
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  09:20
  09:30
  羽田機場第1候機樓(機場巴士)
  羽田空港第1ターミナル(空港連絡バス)
  公車站
  13番のりば
  10:15
  13:10
  甲府站前
  甲府駅前
  公車站
  13:40
  14:00
  上阿原車庫
  公車站
  14:00
  14:05
 5. 5
  01:54 - 15:06
  13h 12min JPY 366,890
  cancel cancel
  นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ)
  長崎(長崎県)
  01:54
  15:06
zoom bar parts