อิเคะบุคุโระ → โชเซ็นเคียวคริสตัลซาวด์

出發時間:
01:09 12/02, 2020
cancel
 1. 1
  07:18 - 10:19
  3h 1min JPY 4,040 IC JPY 4,040 2 次轉乘
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  車站
  timetable 時間表
  07:18
  07:23
  新宿
  車站
  timetable 時間表
  07:30
  09:08
  甲府
  車站
  南口
  09:08
  09:13
  甲府站前
  甲府駅前
  公車站
  4番のりば
  09:30
  10:15
  昇仙峡滝上
  公車站
  10:15
  10:19
 2. 2
  06:52 - 10:19
  3h 27min JPY 2,510 IC JPY 2,507 2 次轉乘
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  車站
  timetable 時間表
  06:52
  06:58
  新宿
  車站
  甲州街道改札口
  06:58
  07:03
  新宿站
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  公車站
  07:05
  09:15
  甲府站前
  甲府駅前
  公車站
  09:15
  09:19
  甲府站前
  甲府駅前
  公車站
  4番のりば
  09:30
  10:15
  昇仙峡滝上
  公車站
  10:15
  10:19
 3. 3
  06:50 - 10:19
  3h 29min JPY 2,510 IC JPY 2,507 2 次轉乘
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  車站
  timetable 時間表
  06:50
  07:00
  新宿
  車站
  甲州街道改札口
  07:00
  07:05
  新宿站
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  公車站
  07:05
  09:15
  甲府站前
  甲府駅前
  公車站
  09:15
  09:19
  甲府站前
  甲府駅前
  公車站
  4番のりば
  09:30
  10:15
  昇仙峡滝上
  公車站
  10:15
  10:19
 4. 4
  06:35 - 10:19
  3h 44min JPY 2,460 IC JPY 2,460 3 次轉乘
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  車站
  timetable 時間表
  06:35
  06:45
  新宿
  車站
  timetable 時間表
  06:48
  07:31
  高尾(東京都)
  高尾(東京都)
  車站
  timetable 時間表
  07:42
  09:21
  甲府
  車站
  南口
  09:21
  09:26
  甲府站前
  甲府駅前
  公車站
  4番のりば
  09:30
  10:15
  昇仙峡滝上
  公車站
  10:15
  10:19
 5. 5
  01:09 - 03:15
  2h 6min JPY 61,270
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  01:09
  03:15
zoom bar parts