อิเคะบุคุโระ → สปอร์ตดีโพโคฟุ

出發時間:
11:53 01/23, 2022
cancel
 1. 1
  11:54 - 14:28
  2h 34min JPY 2,360 IC JPY 2,357 1 次轉乘
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  車站
  timetable 時間表
  11:54
  11:59
  新宿
  車站
  甲州街道改札口
  11:59
  12:04
  新宿站
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  公車站
  12:05
  14:03
  山梨学院大学
  公車站
  14:03
  14:28
 2. 2
  12:16 - 14:45
  2h 29min JPY 4,230 IC JPY 4,230 2 次轉乘
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  車站
  timetable 時間表
  12:16
  12:21
  新宿
  車站
  timetable 時間表
  12:30
  14:03
  甲府
  車站
  南口
  14:03
  14:08
  甲府站前
  甲府駅前
  公車站
  5番のりば
  14:15
  14:30
  甲運松原
  公車站
  14:30
  14:45
 3. 3
  12:16 - 14:45
  2h 29min JPY 4,110 IC JPY 4,110 3 次轉乘
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  車站
  timetable 時間表
  12:16
  12:21
  新宿
  車站
  timetable 時間表
  12:30
  13:48
  鹽山
  塩山
  車站
  timetable 時間表
  13:56
  14:11
  酒折
  車站
  14:11
  14:13
  酒折站入口
  酒折駅入口
  公車站
  14:28
  14:30
  甲運松原
  公車站
  14:30
  14:45
 4. 4
  11:54 - 14:45
  2h 51min JPY 2,510 IC JPY 2,507 2 次轉乘
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  車站
  timetable 時間表
  11:54
  11:59
  新宿
  車站
  甲州街道改札口
  11:59
  12:04
  新宿站
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  公車站
  12:05
  14:03
  山梨学院大学
  公車站
  14:03
  14:07
  山梨学院大学
  公車站
  14:29
  14:30
  甲運松原
  公車站
  14:30
  14:45
 5. 5
  11:53 - 13:30
  1h 37min JPY 44,970
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  11:53
  13:30
zoom bar parts