อิเคะบุคุโระ → อาคารแมลง สวนสาธารณะ ป่าไม้แห่งเมืองฮิโรชิมะ

出發時間:
08:20 11/30, 2020
cancel
 1. 1
  08:22 - 14:36
  6h 14min JPY 18,760 3 次轉乘
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  車站
  timetable 時間表
  08:22
  08:40
  大崎
  車站
  timetable 時間表
  08:45
  08:48
  品川
  車站
  timetable 時間表
  08:59
  12:48
  廣島
  広島
  車站
  新幹線口
  12:48
  12:53
  廣島站新幹線口
  広島駅新幹線口〔シェラトンホテル北側〕
  公車站
  28番のりば
  13:03
  13:31
  福田
  福田(広島市東区)
  公車站
  13:31
  14:36
 2. 2
  08:20 - 14:36
  6h 16min JPY 18,960 IC JPY 18,959 2 次轉乘
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  車站
  timetable 時間表
  08:20
  08:38
  東京
  車站
  timetable 時間表
  08:51
  12:48
  廣島
  広島
  車站
  新幹線口
  12:48
  12:53
  廣島站新幹線口
  広島駅新幹線口〔シェラトンホテル北側〕
  公車站
  28番のりば
  13:03
  13:31
  福田
  福田(広島市東区)
  公車站
  13:31
  14:36
 3. 3
  08:20 - 14:36
  6h 16min JPY 18,760 3 次轉乘
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  車站
  timetable 時間表
  08:20
  08:31
  澀谷
  渋谷
  車站
  timetable 時間表
  08:35
  08:48
  品川
  車站
  timetable 時間表
  08:59
  12:48
  廣島
  広島
  車站
  新幹線口
  12:48
  12:53
  廣島站新幹線口
  広島駅新幹線口〔シェラトンホテル北側〕
  公車站
  28番のりば
  13:03
  13:31
  福田
  福田(広島市東区)
  公車站
  13:31
  14:36
 4. 4
  08:35 - 14:54
  6h 19min JPY 18,760 2 次轉乘
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  車站
  timetable 時間表
  08:35
  09:05
  品川
  車站
  timetable 時間表
  09:17
  13:03
  廣島
  広島
  車站
  新幹線口
  13:03
  13:08
  廣島站新幹線口
  広島駅新幹線口〔シェラトンホテル北側〕
  公車站
  28番のりば
  13:21
  13:49
  福田
  福田(広島市東区)
  公車站
  13:49
  14:54
 5. 5
  08:20 - 17:41
  9h 21min JPY 293,780
  cancel cancel
zoom bar parts