โออิตะ → อาคารหลักพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุ

出發時間:
07:00 10/17, 2021
cancel
 1. 1
  08:10 - 14:49
  6h 39min JPY 65,130 4 次轉乘
  cancel cancel
  โออิตะ
  車站
  timetable 時間表
  08:10
  09:37
  小倉(福岡縣)
  小倉(福岡県)
  車站
  timetable 時間表
  09:45
  10:02
  博多
  車站
  timetable 時間表
  10:12
  10:17
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  10:50
  13:05
  新千歲機場
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  13:30
  14:41
  南小樽
  車站
  14:41
  14:49
 2. 2
  08:07 - 14:49
  6h 42min JPY 71,150 3 次轉乘
  cancel cancel
  โออิตะ
  車站
  府內中央口〔北口〕
  08:07
  08:10
  大分站前
  大分駅前
  公車站
  1番のりば
  08:10
  09:15
  大分空港(バス)
  公車站
  09:15
  09:16
  大分機場
  大分空港
  機場
  timetable 時間表
  10:00
  10:55
  大阪機場
  大阪空港[伊丹]
  機場
  timetable 時間表
  11:20
  13:00
  新千歲機場
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  13:30
  14:41
  南小樽
  車站
  14:41
  14:49
 3. 3
  08:04 - 14:49
  6h 45min JPY 71,150 3 次轉乘
  cancel cancel
  โออิตะ
  車站
  府內中央口〔北口〕
  08:04
  08:07
  大分站前
  大分駅前
  公車站
  1番のりば
  08:07
  09:02
  大分空港(バス)
  公車站
  09:02
  09:03
  大分機場
  大分空港
  機場
  timetable 時間表
  10:00
  10:55
  大阪機場
  大阪空港[伊丹]
  機場
  timetable 時間表
  11:20
  13:00
  新千歲機場
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  13:30
  14:41
  南小樽
  車站
  14:41
  14:49
 4. 4
  07:46 - 14:49
  7h 3min JPY 64,410 3 次轉乘
  cancel cancel
  โออิตะ
  車站
  timetable 時間表
  07:46
  10:02
  博多
  車站
  timetable 時間表
  10:12
  10:17
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  10:50
  13:05
  新千歲機場
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  13:30
  14:41
  南小樽
  車站
  14:41
  14:49
 5. 5
  07:00 - 12:38
  29h 38min JPY 593,190
  cancel cancel
zoom bar parts