โออิตะ → โคมาจิโนะยะคาตะ

出發時間:
14:23 01/29, 2022
cancel
 1. 1
  15:11 - 23:24
  8h 13min JPY 44,160 IC JPY 44,148 7 次轉乘
  cancel cancel
  โออิตะ
  車站
  timetable 時間表
  15:11
  15:33
  杵築
  車站
  15:33
  15:36
  杵築站前
  杵築駅前
  公車站
  16:05
  16:16
  杵築巴士總站
  杵築バスターミナル
  公車站
  16:20
  16:51
  大分空港(バス)
  公車站
  16:51
  16:52
  大分機場
  大分空港
  機場
  timetable 時間表
  18:20
  19:50
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  19:55
  20:05
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  timetable 時間表
  20:11
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  20:26
  品川
  車站
  timetable 時間表
  20:32
  直達車
  待在同一台車上
  東京
  車站
  20:59
  北千住
  車站
  timetable 時間表
  21:11
  21:45
  筑波
  つくば
  車站
  A3口
  21:45
  21:49
  筑波中心
  つくばセンター
  公車站
  3番のりば
  21:55
  22:24
  下大島(Tsuku巴士)
  下大島〔つくバス〕
  公車站
  22:24
  23:24
 2. 2
  15:11 - 23:24
  8h 13min JPY 43,730 IC JPY 43,718 7 次轉乘
  cancel cancel
  โออิตะ
  車站
  timetable 時間表
  15:11
  15:19
  別府(大分縣)
  別府(大分県)
  車站
  timetable 時間表
  15:23
  15:45
  大神
  車站
  15:45
  15:50
  大神站前
  大神駅前
  公車站
  16:03
  16:51
  大分空港(バス)
  公車站
  16:51
  16:52
  大分機場
  大分空港
  機場
  timetable 時間表
  18:20
  19:50
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  19:55
  20:05
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  timetable 時間表
  20:11
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  20:26
  品川
  車站
  timetable 時間表
  20:32
  直達車
  待在同一台車上
  東京
  車站
  20:59
  北千住
  車站
  timetable 時間表
  21:11
  21:45
  筑波
  つくば
  車站
  A3口
  21:45
  21:49
  筑波中心
  つくばセンター
  公車站
  3番のりば
  21:55
  22:24
  下大島(Tsuku巴士)
  下大島〔つくバス〕
  公車站
  22:24
  23:24
 3. 3
  15:04 - 23:24
  8h 20min JPY 44,020 IC JPY 44,012 6 次轉乘
  cancel cancel
  โออิตะ
  車站
  timetable 時間表
  15:04
  15:45
  大神
  車站
  15:45
  15:50
  大神站前
  大神駅前
  公車站
  16:03
  16:51
  大分空港(バス)
  公車站
  16:51
  16:52
  大分機場
  大分空港
  機場
  timetable 時間表
  18:20
  19:50
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  19:55
  20:05
  羽田機場第2候機樓(機場巴士)
  羽田空港第2ターミナル(空港連絡バス)
  公車站
  15番のりば
  20:05
  21:14
  柏の葉キャンパス駅西口
  公車站
  21:14
  21:20
  柏之葉校園
  柏の葉キャンパス
  車站
  西口
  timetable 時間表
  21:22
  21:28
  守谷
  車站
  timetable 時間表
  21:33
  21:45
  筑波
  つくば
  車站
  A3口
  21:45
  21:49
  筑波中心
  つくばセンター
  公車站
  3番のりば
  21:55
  22:24
  下大島(Tsuku巴士)
  下大島〔つくバス〕
  公車站
  22:24
  23:24
 4. 4
  15:04 - 23:26
  8h 22min JPY 43,420 IC JPY 43,408 6 次轉乘
  cancel cancel
  โออิตะ
  車站
  timetable 時間表
  15:04
  15:45
  大神
  車站
  15:45
  15:50
  大神站前
  大神駅前
  公車站
  16:03
  16:51
  大分空港(バス)
  公車站
  16:51
  16:52
  大分機場
  大分空港
  機場
  timetable 時間表
  18:20
  19:50
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  19:55
  20:05
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  timetable 時間表
  20:11
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  20:26
  品川
  車站
  timetable 時間表
  20:32
  直達車
  待在同一台車上
  東京
  車站
  20:59
  北千住
  車站
  timetable 時間表
  21:11
  21:45
  筑波
  つくば
  車站
  A3口
  21:45
  21:49
  筑波中心
  つくばセンター
  公車站
  3番のりば
  21:55
  22:26
  大形(巴士)
  大形(バス)
  公車站
  22:26
  23:26
 5. 5
  14:23 - 04:37
  14h 14min JPY 363,300
  cancel cancel
  โออิตะ
  14:23
  04:37
zoom bar parts