โออิตะ → ซึทาญ่า

出發時間:
22:41 01/20, 2022
cancel
 1. 1
  22:55 - 12:44
  13h 49min JPY 21,850 4 次轉乘
  cancel cancel
  โออิตะ
  車站
  timetable 時間表
  22:55
  23:53
  中津(大分縣)
  中津(大分県)
  車站
  timetable 時間表
  05:08
  06:17
  小倉(福岡縣)
  小倉(福岡県)
  車站
  timetable 時間表
  06:32
  09:34
  名古屋
  車站
  太閤通口
  09:34
  09:42
  名古屋站
  名古屋駅〔新幹線口〕
  公車站
  09:45
  12:20
  高山濃飛巴士中心
  高山濃飛バスセンター
  公車站
  12:20
  12:24
  高山濃飛巴士中心
  高山濃飛バスセンター
  公車站
  5番のりば
  12:40
  12:43
  古町並口
  古い町並口
  公車站
  12:43
  12:44
 2. 2
  05:18 - 13:23
  8h 5min JPY 21,700 2 次轉乘
  cancel cancel
  โออิตะ
  車站
  timetable 時間表
  05:18
  06:46
  小倉(福岡縣)
  小倉(福岡県)
  車站
  timetable 時間表
  06:55
  09:58
  名古屋
  車站
  timetable 時間表
  10:48
  13:10
  高山
  車站
  東口
  13:10
  13:23
 3. 3
  05:18 - 13:30
  8h 12min JPY 22,050 2 次轉乘
  cancel cancel
  โออิตะ
  車站
  timetable 時間表
  05:18
  06:46
  小倉(福岡縣)
  小倉(福岡県)
  車站
  timetable 時間表
  06:55
  09:58
  名古屋
  車站
  太閤通口
  09:58
  10:06
  名古屋站
  名古屋駅〔新幹線口〕
  公車站
  10:45
  13:20
  高山濃飛巴士中心
  高山濃飛バスセンター
  公車站
  13:20
  13:30
 4. 4
  07:16 - 14:38
  7h 22min JPY 32,240 4 次轉乘
  cancel cancel
  โออิตะ
  車站
  timetable 時間表
  07:16
  07:55
  杵築
  車站
  07:55
  07:58
  杵築站前
  杵築駅前
  公車站
  08:05
  08:47
  大分空港(バス)
  公車站
  08:47
  08:48
  大分機場
  大分空港
  機場
  timetable 時間表
  09:30
  10:35
  中部國際機場
  中部国際空港
  機場
  timetable 時間表
  11:17
  直達車
  待在同一台車上
  名鐵名古屋
  名鉄名古屋
  車站
  12:24
  名鐵岐阜
  名鉄岐阜
  車站
  12:24
  12:28
  名鐵岐阜巴士總站
  名鉄岐阜バスターミナル
  公車站
  Aのりば
  12:30
  14:25
  高山市役所
  公車站
  14:25
  14:38
 5. 5
  22:41 - 09:47
  11h 6min JPY 336,450
  cancel cancel
  โออิตะ
  22:41
  09:47
zoom bar parts