โอซากะ → นิชิอิฮานะมัตสึโซโนะ

出發時間:
06:06 01/21, 2022
cancel
 1. 1
  06:24 - 07:28
  1h 4min JPY 680 1 次轉乘
  cancel cancel
  โอซากะ
  車站
  timetable 時間表
  06:24
  06:40
  鶴橋
  車站
  timetable 時間表
  06:44
  07:13
  近鐵奈良
  近鉄奈良
  車站
  2號口
  07:13
  07:28
 2. 2
  06:22 - 07:35
  1h 13min JPY 1,030 1 次轉乘
  cancel cancel
  โอซากะ
  車站
  timetable 時間表
  06:22
  直達車
  待在同一台車上
  新今宮
  車站
  07:19
  奈良
  車站
  東口
  07:19
  07:24
  JR奈良站
  JR奈良駅
  公車站
  5番のりば
  07:24
  07:31
  田中町(奈良縣)
  田中町(奈良県)
  公車站
  07:31
  07:35
 3. 3
  06:06 - 07:35
  1h 29min JPY 1,030 2 次轉乘
  cancel cancel
  โอซากะ
  車站
  timetable 時間表
  06:06
  06:11
  西九條
  西九条
  車站
  timetable 時間表
  06:29
  直達車
  待在同一台車上
  新今宮
  車站
  07:19
  奈良
  車站
  東口
  07:19
  07:24
  JR奈良站
  JR奈良駅
  公車站
  5番のりば
  07:24
  07:31
  田中町(奈良縣)
  田中町(奈良県)
  公車站
  07:31
  07:35
 4. 4
  06:33 - 07:43
  1h 10min JPY 680 1 次轉乘
  cancel cancel
  โอซากะ
  車站
  timetable 時間表
  06:33
  06:50
  鶴橋
  車站
  timetable 時間表
  06:56
  07:28
  近鐵奈良
  近鉄奈良
  車站
  2號口
  07:28
  07:43
 5. 5
  06:06 - 06:50
  44min JPY 14,070
  cancel cancel
  โอซากะ
  06:06
  06:50
zoom bar parts