โอซากะ → Saratoku Ryokan

出發時間:
14:33 11/30, 2020
cancel
 1. 1
  14:43 - 17:41
  2h 58min JPY 2,950 2 次轉乘
  cancel cancel
  โอซากะ
  車站
  timetable 時間表
  14:43
  14:58
  天王寺
  車站
  14:58
  15:08
  大阪阿部野橋
  車站
  timetable 時間表
  15:10
  16:11
  下市口
  車站
  16:11
  16:16
  下市口站
  下市口駅
  公車站
  16:20
  17:38
  洞川溫泉
  洞川温泉
  公車站
  17:38
  17:41
 2. 2
  14:38 - 17:41
  3h 3min JPY 2,950 2 次轉乘
  cancel cancel
  โอซากะ
  車站
  timetable 時間表
  14:38
  14:54
  天王寺
  車站
  14:54
  15:04
  大阪阿部野橋
  車站
  timetable 時間表
  15:10
  16:11
  下市口
  車站
  16:11
  16:16
  下市口站
  下市口駅
  公車站
  16:20
  17:38
  洞川溫泉
  洞川温泉
  公車站
  17:38
  17:41
 3. 3
  14:34 - 17:41
  3h 7min JPY 2,950 2 次轉乘
  cancel cancel
  โอซากะ
  車站
  timetable 時間表
  14:34
  14:56
  天王寺
  車站
  14:56
  15:06
  大阪阿部野橋
  車站
  timetable 時間表
  15:10
  16:11
  下市口
  車站
  16:11
  16:16
  下市口站
  下市口駅
  公車站
  16:20
  17:38
  洞川溫泉
  洞川温泉
  公車站
  17:38
  17:41
 4. 4
  14:33 - 17:41
  3h 8min JPY 2,950 2 次轉乘
  cancel cancel
  โอซากะ
  車站
  timetable 時間表
  14:33
  14:52
  天王寺
  車站
  14:52
  15:02
  大阪阿部野橋
  車站
  timetable 時間表
  15:10
  16:11
  下市口
  車站
  16:11
  16:16
  下市口站
  下市口駅
  公車站
  16:20
  17:38
  洞川溫泉
  洞川温泉
  公車站
  17:38
  17:41
 5. 5
  14:33 - 16:24
  1h 51min JPY 32,460
  cancel cancel
  โอซากะ
  14:33
  16:24
zoom bar parts