โอซากะ → โยชิโนยะ200โกเซ็นอิอิซูกะ

出發時間:
03:45 11/28, 2020
cancel
 1. 1
  05:46 - 09:42
  3h 56min JPY 15,900 3 次轉乘
  cancel cancel
  โอซากะ
  車站
  timetable 時間表
  05:46
  05:49
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  06:00
  08:28
  博多
  車站
  timetable 時間表
  08:38
  08:41
  中洲川端
  車站
  3號口
  08:41
  08:48
  中洲
  中洲(福岡県)
  公車站
  08:52
  09:38
  穂波
  穂波(バス)
  公車站
  09:38
  09:42
 2. 2
  05:46 - 10:05
  4h 19min JPY 15,060 5 次轉乘
  cancel cancel
  โอซากะ
  車站
  timetable 時間表
  05:46
  05:49
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  06:00
  08:11
  小倉(福岡縣)
  小倉(福岡県)
  車站
  timetable 時間表
  08:26
  08:50
  折尾
  車站
  timetable 時間表
  09:00
  09:20
  直方
  車站
  timetable 時間表
  09:24
  09:39
  新飯塚
  車站
  西口
  09:39
  09:43
  新飯塚站
  新飯塚駅
  公車站
  09:50
  10:01
  穂波
  穂波(バス)
  公車站
  10:01
  10:05
 3. 3
  05:52 - 10:16
  4h 24min JPY 26,190 2 次轉乘
  cancel cancel
  โอซากะ
  車站
  中央南口
  05:52
  06:00
  大阪丸大厦
  大阪マルビル
  公車站
  06:00
  06:30
  大阪國際機場(南候機樓)
  大阪国際空港〔南ターミナル〕
  公車站
  06:30
  06:36
  大阪機場
  大阪空港[伊丹]
  機場
  timetable 時間表
  07:10
  08:35
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  08:40
  08:46
  福岡機場第一‧第二
  福岡空港国内線ターミナル南
  公車站
  09:10
  09:59
  堀池
  公車站
  09:59
  10:16
 4. 4
  05:46 - 10:20
  4h 34min JPY 15,060 3 次轉乘
  cancel cancel
  โอซากะ
  車站
  timetable 時間表
  05:46
  05:49
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  06:00
  08:11
  小倉(福岡縣)
  小倉(福岡県)
  車站
  timetable 時間表
  08:52
  直達車
  待在同一台車上
  折尾
  車站
  09:57
  新飯塚
  車站
  西口
  09:57
  10:01
  新飯塚站
  新飯塚駅
  公車站
  10:05
  10:16
  穂波
  穂波(バス)
  公車站
  10:16
  10:20
 5. 5
  03:45 - 10:45
  7h 0min JPY 247,030
  cancel cancel
  โอซากะ
  03:45
  10:45
zoom bar parts