โอซากะ → อามาคุสะไคเซนคูระ โดลฟินวัตชิ่ง

出發時間:
08:05 07/29, 2021
cancel
 1. 1
  08:05 - 16:40
  8h 35min JPY 20,710 6 次轉乘
  cancel cancel
  โอซากะ
  車站
  timetable 時間表
  08:05
  08:09
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  08:18
  10:46
  博多
  車站
  timetable 時間表
  10:55
  12:52
  長崎(長崎縣)
  長崎(長崎県)
  車站
  12:52
  12:57
  長崎站前南口
  長崎駅前南口
  公車站
  中央橋向
  13:17
  直達車
  待在同一台車上
  大波止
  大波止(バス)
  公車站
  13:44
  茂木港(巴士)
  茂木港〔バス〕
  公車站
  北浦向
  13:44
  13:47
  茂木港
  港口
  14:45
  15:30
  富岡港(海運)
  富岡港〔航路〕
  港口
  15:32
  15:39
  富岡港(巴士)
  富岡港〔バス〕
  公車站
  15:55
  16:17
  通詞
  公車站
  16:30
  16:35
  松原[五和町]
  松原[五和町]
  公車站
  16:35
  16:40
 2. 2
  08:05 - 16:41
  8h 36min JPY 20,190 5 次轉乘
  cancel cancel
  โอซากะ
  車站
  timetable 時間表
  08:05
  08:09
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  08:18
  10:46
  博多
  車站
  timetable 時間表
  10:55
  12:33
  諫早
  車站
  timetable 時間表
  12:48
  14:10
  島原港
  車站
  14:10
  14:13
  島原港站前
  島原港駅前
  公車站
  14:26
  15:26
  口之津車庫前
  公車站
  15:26
  15:29
  口之津港渡輪碼頭客運站
  口之津港FT
  港口
  15:45
  16:15
  鬼池港渡輪碼頭客運站
  鬼池港FT<天草下島>
  港口
  16:17
  16:41
 3. 3
  11:41 - 17:43
  6h 2min JPY 25,730 3 次轉乘
  cancel cancel
  โอซากะ
  車站
  御堂筋北口
  11:41
  11:48
  大阪梅田(阪急線)
  大阪梅田(阪急線)
  車站
  大阪駅方面出口
  timetable 時間表
  11:51
  12:11
  螢池
  蛍池
  車站
  timetable 時間表
  12:16
  12:19
  大阪機場
  大阪空港[伊丹]
  機場
  timetable 時間表
  12:50
  14:15
  熊本機場
  熊本空港
  機場
  timetable 時間表
  14:50
  15:15
  天草機場
  天草空港
  機場
  15:20
  17:43
 4. 4
  09:55 - 17:51
  7h 56min JPY 21,010 4 次轉乘
  cancel cancel
  โอซากะ
  車站
  timetable 時間表
  09:55
  09:58
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  10:06
  13:23
  熊本
  車站
  timetable 時間表
  13:28
  直達車
  待在同一台車上
  宇土
  車站
  14:06
  網田
  車站
  14:06
  14:08
  網田站前
  網田駅前
  公車站
  14:26
  16:08
  天草警察署總合廳舍前
  天草警察署総合庁舎前
  公車站
  17:19
  17:46
  松原[五和町]
  松原[五和町]
  公車站
  17:46
  17:51
 5. 5
  08:05 - 18:14
  10h 9min JPY 285,210
  cancel cancel
  โอซากะ
  08:05
  18:14
zoom bar parts