โอมิยะ (ไซตามะ) → ฟุกุจุยะ

出發時間:
01:51 01/21, 2022
cancel
 1. 1
  07:27 - 09:55
  2h 28min JPY 1,190 IC JPY 1,177 2 次轉乘
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  07:27
  07:55
  栗橋
  車站
  timetable 時間表
  08:08
  08:34
  栃木
  車站
  北口
  08:34
  08:37
  栃木站
  栃木駅
  公車站
  08:40
  09:50
  出流觀音
  出流観音
  公車站
  09:50
  09:55
 2. 2
  07:12 - 09:55
  2h 43min JPY 1,370 IC JPY 1,366 2 次轉乘
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  07:12
  07:52
  小山
  車站
  timetable 時間表
  08:01
  08:12
  栃木
  車站
  北口
  08:12
  08:15
  栃木站
  栃木駅
  公車站
  08:40
  09:50
  出流觀音
  出流観音
  公車站
  09:50
  09:55
 3. 3
  07:03 - 09:55
  2h 52min JPY 1,020 IC JPY 1,017 3 次轉乘
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  07:03
  07:25
  春日部
  車站
  timetable 時間表
  07:30
  直達車
  待在同一台車上
  東武動物公園
  車站
  07:55
  南栗橋
  車站
  timetable 時間表
  08:04
  08:34
  栃木
  車站
  北口
  08:34
  08:37
  栃木站
  栃木駅
  公車站
  08:40
  09:50
  出流觀音
  出流観音
  公車站
  09:50
  09:55
 4. 4
  05:25 - 09:55
  4h 30min JPY 1,020 IC JPY 1,017 3 次轉乘
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  05:25
  05:46
  春日部
  車站
  timetable 時間表
  06:55
  直達車
  待在同一台車上
  東武動物公園
  車站
  07:20
  南栗橋
  車站
  timetable 時間表
  07:36
  08:16
  栃木
  車站
  北口
  08:16
  08:19
  栃木站
  栃木駅
  公車站
  08:40
  09:50
  出流觀音
  出流観音
  公車站
  09:50
  09:55
 5. 5
  01:51 - 03:15
  1h 24min JPY 41,570
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  01:51
  03:15
zoom bar parts