โอมิยะ (ไซตามะ) → ฟุกุอิโคจูรถแท็กซี่ที่ใช้ร่วมกัน

出發時間:
08:52 01/24, 2022
cancel
 1. 1
  09:01 - 12:30
  3h 29min JPY 8,630 1 次轉乘
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  09:01
  11:05
  金澤
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  11:24
  12:07
  福井(福井縣)
  福井(福井県)
  車站
  東口
  12:07
  12:30
 2. 2
  09:01 - 12:30
  3h 29min JPY 8,790 2 次轉乘
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  09:01
  11:05
  金澤
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  11:24
  12:07
  福井(福井縣)
  福井(福井県)
  車站
  timetable 時間表
  12:25
  12:29
  福井口
  車站
  12:29
  12:30
 3. 3
  09:01 - 13:18
  4h 17min JPY 14,680 2 次轉乘
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  09:01
  11:05
  金澤
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  11:28
  12:54
  福井(福井縣)
  福井(福井県)
  車站
  timetable 時間表
  13:09
  13:13
  福井口
  車站
  13:13
  13:18
 4. 4
  09:45 - 13:27
  3h 42min JPY 8,630 1 次轉乘
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  09:45
  11:53
  金澤
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  12:14
  13:04
  福井(福井縣)
  福井(福井県)
  車站
  東口
  13:04
  13:27
 5. 5
  08:52 - 15:26
  6h 34min JPY 216,100
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  08:52
  15:26
zoom bar parts