โอมิยะ (ไซตามะ) → สวนพฤกษศาสตร์ของแผนกวิจัยวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยโตเกียว

出發時間:
21:40 01/18, 2022
cancel
 1. 1
  21:43 - 22:39
  56min JPY 570 IC JPY 564 2 次轉乘
  The first train leaving the station or you can sit down cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  21:43
  21:57
  赤羽
  車站
  timetable 時間表
  22:02
  22:11
  池袋
  車站
  timetable 時間表
  22:17
  22:22
  茗荷谷
  車站
  1號口
  22:22
  22:39
 2. 2
  21:43 - 22:41
  58min JPY 620 IC JPY 616 2 次轉乘
  The first train leaving the station or you can sit down cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  21:43
  21:57
  赤羽
  車站
  timetable 時間表
  22:02
  22:07
  板橋
  車站
  西口
  22:07
  22:17
  新板橋
  車站
  A3口
  timetable 時間表
  22:21
  22:29
  白山(東京都)
  白山(東京都)
  車站
  A1口
  22:29
  22:41
 3. 3
  21:43 - 22:41
  58min JPY 660 IC JPY 651 3 次轉乘
  The first train leaving the station or you can sit down cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  21:43
  21:57
  赤羽
  車站
  timetable 時間表
  22:02
  22:11
  池袋
  車站
  timetable 時間表
  22:14
  22:18
  巢鴨
  巣鴨
  車站
  timetable 時間表
  22:25
  22:29
  白山(東京都)
  白山(東京都)
  車站
  A1口
  22:29
  22:41
 4. 4
  21:50 - 22:43
  53min JPY 570 IC JPY 564 1 次轉乘
  The first train leaving the station or you can sit down cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  21:50
  22:15
  池袋
  車站
  timetable 時間表
  22:20
  22:26
  茗荷谷
  車站
  1號口
  22:26
  22:43
 5. 5
  21:40 - 22:22
  42min JPY 13,620
  cancel cancel
zoom bar parts