โอมิยะ (ไซตามะ) → เรสเตอรองท์ ซิลเวอร์ สปูน

出發時間:
13:59 09/25, 2020
cancel
 1. 1
  14:03 - 15:33
  1h 30min JPY 1,100 IC JPY 1,100 3 次轉乘
  The first train leaving the station or you can sit down cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  14:03
  14:29
  上野
  車站
  timetable 時間表
  14:33
  14:36
  秋葉原
  車站
  timetable 時間表
  14:40
  14:46
  錦糸町
  車站
  timetable 時間表
  14:50
  15:20
  千葉
  車站
  西口
  15:20
  15:33
 2. 2
  14:03 - 15:35
  1h 32min JPY 1,300 IC JPY 1,299 4 次轉乘
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  14:03
  14:29
  上野
  車站
  timetable 時間表
  14:33
  14:36
  秋葉原
  車站
  timetable 時間表
  14:40
  14:46
  錦糸町
  車站
  timetable 時間表
  14:50
  15:20
  千葉
  車站
  timetable 時間表
  15:29
  15:31
  市役所前(千葉縣)
  市役所前(千葉県)
  車站
  出入口3
  15:31
  15:35
 3. 3
  14:03 - 15:38
  1h 35min JPY 1,100 IC JPY 1,100 1 次轉乘
  The first train leaving the station or you can sit down cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  14:03
  14:36
  東京
  車站
  timetable 時間表
  14:47
  15:25
  千葉
  車站
  西口
  15:25
  15:38
 4. 4
  14:03 - 15:47
  1h 44min JPY 1,300 IC JPY 1,299 2 次轉乘
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  14:03
  14:36
  東京
  車站
  timetable 時間表
  14:47
  15:25
  千葉
  車站
  timetable 時間表
  15:41
  15:43
  市役所前(千葉縣)
  市役所前(千葉県)
  車站
  出入口3
  15:43
  15:47
 5. 5
  13:59 - 15:15
  1h 16min JPY 25,200
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  13:59
  15:15
zoom bar parts