โอมิยะ (ไซตามะ) → ยุโมโตะคัง

出發時間:
02:21 04/22, 2021
cancel
 1. 1
  04:48 - 08:55
  4h 7min JPY 13,870 2 次轉乘
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  04:48
  05:50
  品川
  車站
  timetable 時間表
  06:00
  08:02
  京都
  車站
  timetable 時間表
  08:13
  08:35
  雄琴溫泉
  おごと温泉
  車站
  08:35
  08:55
 2. 2
  04:28 - 08:55
  4h 27min JPY 13,870 3 次轉乘
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  04:28
  05:17
  東京
  車站
  timetable 時間表
  05:20
  05:28
  品川
  車站
  timetable 時間表
  06:00
  08:02
  京都
  車站
  timetable 時間表
  08:13
  08:35
  雄琴溫泉
  おごと温泉
  車站
  08:35
  08:55
 3. 3
  04:48 - 08:58
  4h 10min JPY 14,150 3 次轉乘
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  04:48
  05:50
  品川
  車站
  timetable 時間表
  06:00
  08:02
  京都
  車站
  timetable 時間表
  08:13
  08:38
  堅田
  車站
  東口
  08:38
  08:41
  堅田站
  堅田駅
  公車站
  1番のりば
  08:45
  08:55
  雄琴溫泉飯店前
  雄琴温泉ホテル前
  公車站
  08:55
  08:58
 4. 4
  04:48 - 08:58
  4h 10min JPY 14,150 3 次轉乘
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  04:48
  05:50
  品川
  車站
  timetable 時間表
  06:00
  08:02
  京都
  車站
  timetable 時間表
  08:18
  直達車
  待在同一台車上
  山科
  車站
  08:41
  堅田
  車站
  東口
  08:41
  08:44
  堅田站
  堅田駅
  公車站
  1番のりば
  08:45
  08:55
  雄琴溫泉飯店前
  雄琴温泉ホテル前
  公車站
  08:55
  08:58
 5. 5
  02:21 - 08:20
  5h 59min JPY 237,490
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  02:21
  08:20
zoom bar parts