โอมิยะ (ไซตามะ) → ฮาชิโมโตะยะ

出發時間:
01:37 11/29, 2020
cancel
 1. 1
  05:15 - 10:36
  5h 21min JPY 13,050 5 次轉乘
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  05:15
  06:05
  東京
  車站
  timetable 時間表
  06:15
  07:50
  名古屋
  車站
  廣小路口
  07:50
  08:04
  近鐵名古屋
  近鉄名古屋
  車站
  北口
  timetable 時間表
  08:10
  09:10
  伊勢中川
  車站
  timetable 時間表
  09:11
  09:38
  名張
  車站
  timetable 時間表
  09:41
  09:50
  室生口大野
  車站
  09:50
  09:53
  室生口大野站
  室生口大野駅
  公車站
  10:20
  10:34
  室生寺
  公車站
  10:34
  10:36
 2. 2
  05:00 - 10:36
  5h 36min JPY 15,470 5 次轉乘
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  05:00
  05:35
  池袋
  車站
  timetable 時間表
  05:43
  06:07
  東京
  車站
  timetable 時間表
  06:21
  08:32
  京都
  車站
  timetable 時間表
  08:45
  直達車
  待在同一台車上
  大和西大寺
  車站
  09:32
  大和八木
  車站
  timetable 時間表
  09:47
  10:10
  室生口大野
  車站
  10:10
  10:13
  室生口大野站
  室生口大野駅
  公車站
  10:20
  10:34
  室生寺
  公車站
  10:34
  10:36
 3. 3
  04:48 - 10:36
  5h 48min JPY 13,050 4 次轉乘
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  04:48
  05:50
  品川
  車站
  timetable 時間表
  06:00
  07:27
  名古屋
  車站
  廣小路口
  07:27
  07:41
  近鐵名古屋
  近鉄名古屋
  車站
  北口
  timetable 時間表
  07:50
  08:50
  伊勢中川
  車站
  timetable 時間表
  09:06
  10:06
  室生口大野
  車站
  10:06
  10:09
  室生口大野站
  室生口大野駅
  公車站
  10:20
  10:34
  室生寺
  公車站
  10:34
  10:36
 4. 4
  06:46 - 11:36
  4h 50min JPY 13,050 4 次轉乘
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  06:46
  07:18
  東京
  車站
  timetable 時間表
  07:30
  09:09
  名古屋
  車站
  廣小路口
  09:09
  09:23
  近鐵名古屋
  近鉄名古屋
  車站
  北口
  timetable 時間表
  09:30
  10:56
  名張
  車站
  timetable 時間表
  10:59
  11:09
  室生口大野
  車站
  11:09
  11:12
  室生口大野站
  室生口大野駅
  公車站
  11:20
  11:34
  室生寺
  公車站
  11:34
  11:36
 5. 5
  01:37 - 07:54
  6h 17min JPY 235,900
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  01:37
  07:54
zoom bar parts