คุระชิกิ → หอดูดาวกุมมะ จังหวัดกุมมะ

出發時間:
06:07 07/27, 2021
cancel
 1. 1
  06:13 - 14:09
  7h 56min JPY 21,520 4 次轉乘
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  車站
  timetable 時間表
  06:13
  06:29
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  06:42
  09:57
  東京
  車站
  timetable 時間表
  10:16
  11:04
  高崎
  車站
  timetable 時間表
  11:19
  11:57
  中之條
  中之条
  車站
  11:57
  11:59
  中之條站
  中之条駅
  公車站
  3番のりば
  12:25
  12:51
  高山溫泉
  高山温泉
  公車站
  12:51
  14:09
 2. 2
  06:13 - 14:47
  8h 34min JPY 18,430 5 次轉乘
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  車站
  timetable 時間表
  06:13
  06:29
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  06:42
  09:49
  品川
  車站
  timetable 時間表
  10:00
  直達車
  待在同一台車上
  東京
  車站
  10:50
  上尾
  車站
  timetable 時間表
  10:53
  11:58
  高崎
  車站
  timetable 時間表
  12:02
  12:49
  沼田
  車站
  12:49
  12:51
  沼田站(群馬縣)
  沼田駅(群馬県)
  公車站
  2番のりば
  12:55
  13:25
  中山本宿
  公車站
  13:25
  14:47
 3. 3
  06:13 - 14:47
  8h 34min JPY 18,430 5 次轉乘
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  車站
  timetable 時間表
  06:13
  06:29
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  06:42
  09:49
  品川
  車站
  timetable 時間表
  10:00
  直達車
  待在同一台車上
  東京
  車站
  10:50
  上尾
  車站
  timetable 時間表
  10:53
  11:58
  高崎
  車站
  timetable 時間表
  12:02
  12:49
  沼田
  車站
  12:49
  12:54
  北清水町
  公車站
  12:56
  13:25
  中山本宿
  公車站
  13:25
  14:47
 4. 4
  08:26 - 16:04
  7h 38min JPY 21,520 4 次轉乘
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  車站
  timetable 時間表
  08:26
  08:43
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  08:58
  12:15
  東京
  車站
  timetable 時間表
  12:24
  13:14
  高崎
  車站
  timetable 時間表
  13:33
  14:12
  中之條
  中之条
  車站
  14:12
  14:14
  中之條站
  中之条駅
  公車站
  3番のりば
  14:20
  14:46
  高山溫泉
  高山温泉
  公車站
  14:46
  16:04
 5. 5
  06:07 - 15:02
  8h 55min JPY 235,900
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  06:07
  15:02
zoom bar parts