คุระชิกิ → โชเซ็นเคียวคริสตัลซาวด์

出發時間:
08:53 12/04, 2020
cancel
 1. 1
  10:32 - 18:16
  7h 44min JPY 18,080 4 次轉乘
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  車站
  timetable 時間表
  10:32
  10:50
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  10:58
  13:56
  新橫濱
  新横浜
  車站
  timetable 時間表
  14:16
  14:55
  八王子
  車站
  timetable 時間表
  15:02
  16:04
  甲府
  車站
  南口
  16:04
  16:09
  甲府站前
  甲府駅前
  公車站
  4番のりば
  16:20
  16:49
  昇仙峽口
  昇仙峡口
  公車站
  16:49
  18:16
 2. 2
  09:59 - 18:16
  8h 17min JPY 16,830 3 次轉乘
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  車站
  timetable 時間表
  09:59
  10:16
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  10:26
  13:37
  靜岡
  静岡
  車站
  timetable 時間表
  13:45
  16:03
  甲府
  車站
  南口
  16:03
  16:08
  甲府站前
  甲府駅前
  公車站
  4番のりば
  16:20
  16:49
  昇仙峽口
  昇仙峡口
  公車站
  16:49
  18:16
 3. 3
  09:13 - 18:16
  9h 3min JPY 15,880 4 次轉乘
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  車站
  timetable 時間表
  09:13
  09:31
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  09:58
  11:34
  名古屋
  車站
  timetable 時間表
  12:00
  13:52
  鹽尻
  塩尻
  車站
  timetable 時間表
  13:55
  14:53
  甲府
  車站
  南口
  14:53
  14:58
  甲府站前
  甲府駅前
  公車站
  4番のりば
  16:20
  16:49
  昇仙峽口
  昇仙峡口
  公車站
  16:49
  18:16
 4. 4
  13:04 - 20:31
  7h 27min JPY 18,080 4 次轉乘
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  車站
  timetable 時間表
  13:04
  13:21
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  13:33
  16:34
  新橫濱
  新横浜
  車站
  timetable 時間表
  16:40
  17:28
  八王子
  車站
  timetable 時間表
  17:32
  18:28
  甲府
  車站
  南口
  18:28
  18:33
  甲府站前
  甲府駅前
  公車站
  4番のりば
  18:35
  19:04
  昇仙峽口
  昇仙峡口
  公車站
  19:04
  20:31
 5. 5
  08:53 - 16:06
  7h 13min JPY 201,140
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  08:53
  16:06
zoom bar parts