คุระชิกิ → มารุกาเมะเซเม็นฮิกาชิฮิโรชิม่า

出發時間:
04:03 01/18, 2022
cancel
 1. 1
  05:31 - 07:39
  2h 8min JPY 1,980 1 次轉乘
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  車站
  timetable 時間表
  05:31
  06:38
  糸崎
  車站
  timetable 時間表
  06:39
  07:25
  寺家
  車站
  07:25
  07:39
 2. 2
  05:31 - 07:45
  2h 14min JPY 2,200 2 次轉乘
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  車站
  timetable 時間表
  05:31
  06:38
  糸崎
  車站
  timetable 時間表
  06:39
  07:22
  西條(廣島縣)
  西条(広島県)
  車站
  07:22
  07:25
  西條站
  西条駅(広島県)
  公車站
  07:38
  07:44
  友待橋
  公車站
  07:44
  07:45
 3. 3
  05:31 - 07:45
  2h 14min JPY 2,200 2 次轉乘
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  車站
  timetable 時間表
  05:31
  06:38
  糸崎
  車站
  timetable 時間表
  06:52
  直達車
  待在同一台車上
  三原
  車站
  07:34
  西條(廣島縣)
  西条(広島県)
  車站
  07:34
  07:37
  西條站
  西条駅(広島県)
  公車站
  07:38
  07:44
  友待橋
  公車站
  07:44
  07:45
 4. 4
  05:31 - 07:55
  2h 24min JPY 2,200 2 次轉乘
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  車站
  timetable 時間表
  05:31
  06:38
  糸崎
  車站
  timetable 時間表
  06:52
  直達車
  待在同一台車上
  三原
  車站
  07:34
  西條(廣島縣)
  西条(広島県)
  車站
  07:34
  07:37
  西條站
  西条駅(広島県)
  公車站
  07:48
  07:54
  友待橋
  公車站
  07:54
  07:55
 5. 5
  04:03 - 05:33
  1h 30min JPY 45,160
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  04:03
  05:33
zoom bar parts