คุระชิกิ → AKIZU NO GARTEN

出發時間:
14:52 11/30, 2020
cancel
 1. 1
  15:54 - 20:23
  4h 29min JPY 9,790 2 次轉乘
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  車站
  timetable 時間表
  15:54
  16:11
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  16:23
  17:07
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  17:15
  19:32
  紀伊田邊
  紀伊田辺
  車站
  19:32
  20:23
 2. 2
  15:02 - 20:23
  5h 21min JPY 9,790 2 次轉乘
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  車站
  timetable 時間表
  15:02
  15:19
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  15:53
  16:38
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  17:15
  19:32
  紀伊田邊
  紀伊田辺
  車站
  19:32
  20:23
 3. 3
  15:02 - 21:16
  6h 14min JPY 8,910 4 次轉乘
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  車站
  timetable 時間表
  15:02
  15:19
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  15:53
  16:38
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  16:46
  16:50
  大阪
  車站
  timetable 時間表
  16:55
  18:33
  和歌山
  車站
  timetable 時間表
  18:50
  20:25
  紀伊田邊
  紀伊田辺
  車站
  20:25
  21:16
 4. 4
  15:02 - 22:46
  7h 44min JPY 6,710 6 次轉乘
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  車站
  timetable 時間表
  15:02
  15:19
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  15:39
  16:47
  相生(兵庫縣)
  相生(兵庫県)
  車站
  timetable 時間表
  16:48
  17:08
  姬路
  姫路
  車站
  timetable 時間表
  17:11
  18:13
  大阪
  車站
  timetable 時間表
  18:24
  19:36
  和泉砂川
  車站
  timetable 時間表
  19:38
  19:53
  和歌山
  車站
  timetable 時間表
  19:56
  21:55
  紀伊田邊
  紀伊田辺
  車站
  21:55
  22:46
 5. 5
  14:52 - 19:13
  4h 21min JPY 119,080
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  14:52
  19:13
zoom bar parts