อาซากุสะ → โทยามะ

出發時間:
04:51 04/17, 2021
cancel
 1. 1
  06:02 - 08:25
  2h 23min JPY 12,920 IC JPY 12,918 1 次轉乘
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  車站
  timetable 時間表
  06:02
  06:07
  上野
  車站
  timetable 時間表
  06:22
  08:25
 2. 2
  05:36 - 08:25
  2h 49min JPY 13,180 IC JPY 13,180 2 次轉乘
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  車站
  timetable 時間表
  05:36
  05:49
  新橋
  車站
  timetable 時間表
  05:56
  06:00
  東京
  車站
  timetable 時間表
  06:16
  08:25
 3. 3
  06:16 - 09:10
  2h 54min JPY 12,390 IC JPY 12,388 1 次轉乘
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  車站
  timetable 時間表
  06:16
  06:21
  上野
  車站
  timetable 時間表
  06:34
  09:10
 4. 4
  07:04 - 09:30
  2h 26min JPY 12,920 IC JPY 12,918 1 次轉乘
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  車站
  timetable 時間表
  07:04
  07:09
  上野
  車站
  timetable 時間表
  07:26
  09:30
 5. 5
  04:51 - 10:17
  5h 26min JPY 156,150
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  04:51
  10:17
zoom bar parts