อาซากุสะ → ฮิโระชิมะ

出發時間:
01:48 04/22, 2021
cancel
 1. 1
  05:39 - 09:34
  3h 55min JPY 36,800 IC JPY 36,787 4 次轉乘
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  車站
  timetable 時間表
  05:39
  05:50
  神田(東京都)
  神田(東京都)
  車站
  timetable 時間表
  05:55
  06:03
  濱松町
  浜松町
  車站
  timetable 時間表
  06:09
  06:25
  羽田機場第1候機樓(單軌電車)
  羽田空港第1ターミナル(モノレール)
  車站
  06:25
  06:27
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  07:00
  08:25
  廣島機場
  広島空港
  機場
  timetable 時間表
  08:40
  09:30
  廣島站新幹線口
  広島駅新幹線口
  公車站
  09:30
  09:34
  ฮิโระชิมะ
  広島
  車站
  新幹線口
 2. 2
  05:36 - 09:34
  3h 58min JPY 36,530 IC JPY 36,515 4 次轉乘
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  車站
  timetable 時間表
  05:36
  05:56
  泉岳寺
  車站
  timetable 時間表
  05:57
  06:08
  京急蒲田
  車站
  timetable 時間表
  06:15
  06:25
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  06:25
  06:27
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  07:00
  08:25
  廣島機場
  広島空港
  機場
  timetable 時間表
  08:40
  09:30
  廣島站新幹線口
  広島駅新幹線口
  公車站
  09:30
  09:34
  ฮิโระชิมะ
  広島
  車站
  新幹線口
 3. 3
  05:03 - 09:34
  4h 31min JPY 36,530 IC JPY 36,515 2 次轉乘
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  車站
  timetable 時間表
  05:03
  直達車
  待在同一台車上
  泉岳寺
  車站
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  05:41
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  05:41
  05:43
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  07:00
  08:25
  廣島機場
  広島空港
  機場
  timetable 時間表
  08:40
  09:30
  廣島站新幹線口
  広島駅新幹線口
  公車站
  09:30
  09:34
  ฮิโระชิมะ
  広島
  車站
  新幹線口
 4. 4
  05:26 - 09:38
  4h 12min JPY 18,800 IC JPY 18,788 2 次轉乘
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  車站
  timetable 時間表
  05:26
  05:48
  泉岳寺
  車站
  timetable 時間表
  05:49
  05:51
  品川
  車站
  timetable 時間表
  06:00
  09:38
 5. 5
  01:48 - 11:18
  9h 30min JPY 354,760
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  01:48
  11:18
zoom bar parts