อาซากุสะ → คินเท็ตสึนาระ

出發時間:
12:55 04/19, 2021
cancel
 1. 1
  13:04 - 16:45
  3h 41min JPY 14,380 IC JPY 14,368 2 次轉乘
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  車站
  timetable 時間表
  13:04
  直達車
  待在同一台車上
  泉岳寺
  車站
  13:27
  品川
  車站
  timetable 時間表
  13:37
  15:44
  京都
  車站
  timetable 時間表
  16:00
  16:45
 2. 2
  13:34 - 17:05
  3h 31min JPY 14,380 IC JPY 14,368 3 次轉乘
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  車站
  timetable 時間表
  13:34
  13:55
  泉岳寺
  車站
  timetable 時間表
  13:55
  13:57
  品川
  車站
  timetable 時間表
  14:07
  16:15
  京都
  車站
  timetable 時間表
  16:30
  17:05
 3. 3
  13:02 - 17:05
  4h 3min JPY 14,380 IC JPY 14,368 2 次轉乘
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  車站
  timetable 時間表
  13:02
  直達車
  待在同一台車上
  泉岳寺
  車站
  13:22
  品川
  車站
  timetable 時間表
  13:40
  16:12
  京都
  車站
  timetable 時間表
  16:30
  17:05
 4. 4
  13:02 - 17:05
  4h 3min JPY 14,130 IC JPY 14,128 3 次轉乘
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  車站
  timetable 時間表
  13:02
  13:12
  神田(東京都)
  神田(東京都)
  車站
  timetable 時間表
  13:18
  13:20
  東京
  車站
  timetable 時間表
  13:33
  16:12
  京都
  車站
  timetable 時間表
  16:30
  17:05
 5. 5
  12:55 - 19:03
  6h 8min JPY 171,520
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  12:55
  19:03
zoom bar parts