อาซากุสะ → พิพิธภัณฑ์ปลาน้ำจืดยามางาตะ

出發時間:
21:44 09/22, 2021
cancel
 1. 1
  21:46 - 01:46
  4h 0min JPY 4,390 IC JPY 4,388 2 次轉乘
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  車站
  timetable 時間表
  21:46
  21:51
  上野
  車站
  timetable 時間表
  22:00
  23:13
  水戶
  水戸
  車站
  timetable 時間表
  23:17
  23:48
  常陸大宮
  車站
  23:48
  01:46
 2. 2
  04:58 - 08:26
  3h 28min JPY 2,840 IC JPY 2,839 2 次轉乘
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  車站
  timetable 時間表
  04:58
  05:12
  北千住
  車站
  timetable 時間表
  05:22
  06:58
  水戶
  水戸
  車站
  timetable 時間表
  07:28
  08:22
  山方宿
  車站
  08:22
  08:26
 3. 3
  07:45 - 10:14
  2h 29min JPY 4,390 IC JPY 4,388 2 次轉乘
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  車站
  timetable 時間表
  07:45
  07:50
  上野
  車站
  timetable 時間表
  08:00
  09:18
  水戶
  水戸
  車站
  timetable 時間表
  09:24
  10:10
  山方宿
  車站
  10:10
  10:14
 4. 4
  21:44 - 23:38
  1h 54min JPY 50,210
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  21:44
  23:38
zoom bar parts